Schiphol boekt lagere winst, ook in 2017

Schiphol boekt lagere winst, ook in 2017

De luchthaven Schiphol zag over het afgelopen jaar de winst dalen van 374 naar 306 miljoen euro.

Die daling komt voor een belangrijk deel doordat de luchthaven de tarieven voor de luchtvaartmaatschappijen met 11,6 procent had verlaagd. Daar stond wel een groei van het aantal passagiers tegenover. De omzet steeg naar 1,4 miljard euro. Bovendien had Schiphol in 2015 een meevaller van 50 miljoen euro door verkoop van de winkelactiviteiten. Tevens is 52 miljoen euro gereserveerd om in 2018 havengelden te kunnen terugbetalen aan de airlines. De aandeelhouders (de staat is de grootste) krijgen 148 miljoen uitgekeerd tegen 187 miljoen het jaar daarvoor.

Voor 2017 verwacht de luchthaven een stijging van het aantal passagiers met twee tot vier procent. Door de lagere havengelden zal de winst verder dalen.

Drukte

Jos Nijhuis, directeur van de Royal Schiphol Group: „Met de snelle groei van het aantal passagiers tot 63,6 miljoen bereikt Schiphol de grenzen van haar capaciteit. Het aantal Schengen passagiers is zelfs met 17 procent gegroeid. Door adequaat te reageren met de bouw van een tijdelijke vertrekhal voorzien we in de benodigde extra capaciteit op korte termijn. Voor de langere termijn zijn investeringen in bereikbaarheid, kwaliteit, een nieuwe pier en terminal onontbeerlijk.”

Die nieuwe investeringen leiden er toe dat de luchthaventarieven na 2018 weer zullen stijgen. Dit jaar gaan de tarieven nogmaals omlaag en wel met 7,1 procent. Tussen 2015 en 2017 is het tarief zo met bijna een kwart gedaald en daarmee is Schiphol een van de goedkoopste grote luchthavens van Europa.

Winkels

In de winkels hebben de passagiers afgelopen jaar opnieuw minder uitgegeven. De gemiddelde bestedingen daalden van 14,45 naar 13,65 euro. De vele verbouwingen hebben daarmee meegespeeld, want volgens Schiphol stijgen de uitgaven sinds deze zomer weer. In de horeca is wel meer gespendeerd: van 3,98 naar 4,32 euro per passagier.

De gestegen waarde van het vastgoed pakte goed uit voor de group, net als de bijdragen van de buitenlandse deelnemingen. De luchthavens in Parijs en Brisbane leverden Schiphol een winst van 67 euro op.

Vol?

Met 478.864 vluchten zat Schiphol vorig jaar al bijna aan de grens van 500.000. Dit jaar wordt die grens vrijwel zeker gehaald. Volgens het Aldersakkoord, dat indertijd met bewoners, sector en overheid is gesloten, is er pas na 2020 weer groei mogelijk wanneer de geluidsoverlast verder afneemt.

Directeur Nijhuis heeft steeds gezegd zich aan die afspraak te zullen houden. Maar hij benadrukt wel dat de luchtvaartsector een van de motoren van de Nederlandse welvaart is op zowel economisch als sociaal gebied. ,,De luchtvaart verbindt Nederland met de rest van de wereld. Als we deze motor draaiende willen houden, is het essentieel om als luchtvaartsector, samen met overheid en de omgeving, te komen tot een afsprakenkader voor de groei na 2020. Hinderbeperking, mainportontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving moeten daarbij duurzaam in balans zijn.”

Wil je niks missen van Haarlems Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws