Hoogste tijd voor Zeehaven IJmond NV

Hoogste tijd voor Zeehaven IJmond NV
© archieffoto
Ton van der Scheer pleit weer voor één havenorganisatie.

De exploitatie en het beheer van de Beverwijkse haven De Pijp moeten in handen komen van een derde partij.

Uiteraard valt te denken aan Zeehaven IJmuiden NV. Op die manier ontstaat Zeehaven IJmond NV, een grote wens van ondernemersvereniging OV IJmond. Beverwijk is bezig met het opstellen van een bidbook voor een dergelijke exploitatie, een prima moment voor de omvorming.

Voorzitter Ton van der Scheer zei dit zondag tijdens het nieuwjaarsgala van de ondernemersclub op Landgoed Duin en Kruidberg. Van der Scheer was bijzonder te spreken over de verrichtingen van Zeehaven IJmuiden. Zo is het marktaandeel van de onderneming gegroeid met ruim een procent en nam de omzet van de Hollandse Visveiling toe met zelfs zestien procent.

Middenhavengebied

Over het havengebied merkte Van der Scheer op dat 2016 een belangrijk jaar was voor de IJmuidense haven gezien de afronding van de revitalisering van het Middenhavengebied. Deze opknapbeurt leidde er toe dat bedrijven als overslagbedrijf Kloosterboer de gevels van de panden onder handen hebben laten nemen. Het instellen van een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) dat zou leiden tot extra investeringen in het havengebied, haalde niet de vereiste draagkracht onder de ondernemers. De voorzitter gaat er vanuit dat dit jaar een nieuwe poging wordt ondernomen.

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie brengt dit jaar en in 2018 enorme investeringen in offshorewindparken met zich mee, aldus de OV IJmond-voorzitter. De vereniging steunt de pogingen van offshorebelangenorganisatie AYOP om de Averijhaven om te vormen tot energiehaven. In deze haven voor het sluizencomplex zou de assemblage van windturbines kunnen plaatshebben. Dit jaar komt het tot een uitwerking van het economisch kansenonderzoek ’Grenzen verleggen’ voor de regio. En ook moet duidelijk worden wat het digitale platform van OV IJmond oplevert. Dit jaar is de portal gelanceerd om leden te stimuleren zaken met elkaar te doen.

Wil je niks missen van Haarlems Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws