Aantal meldingen over vuurwerkoverlast zijn dit jaar flink gedaald

Het aantal meldingen over vuurwerkoverlast is gehalveerd. Het is een van de cijfers die gemeente Velsen bekend heeft gemaakt over het verloop van oudejaarsnacht.

Waren er tijdens de jaarwisseling in 2014/2015 nog 166 meldingen na overlast door vuurwerk, het jaar daarna was dat gehalveerd tot 177 meldingen en afgelopen jaarwisseling nog eens gedaald tot 30 meldingen.

Net als voorgaande jaren waren er afgelopen jaar geen geweldsincidenten. Wel heeft de politie één aanhouding verricht terwijl dat vorige twee jaren niet het geval was. Ook zijn er drie bekeuringen uitgedeeld rond het afsteken van vuurwerk. Het aantal meldingen bij de brandweer is dalende. Met oudjaar waren er 25 meldingen gedaan waarvan er 17 betrekking hadden op containerbranden. Omgevingsdienst IJmond heeft vier inspecties verricht bij vuurwerkverkooppunten waarbij er vier overtredingen werden geconstateerd. In 2014/2015 lag het aantal inspecties nog op 12 en was er sprake van 24 overtredingen. ,,Doordat vuurwerkverkopers weten dat er gecontroleerd wordt, lijkt het erop dat ze hun zaakjes steeds meer op orde hebben.”

De oudjaarcijfers van HVC en Bureau Halt zijn nog niet bekend. Wat de totale schade dit jaar is dus nog onbekend. Vorige jaren bedroeg deze ongeveer 30.000 euro.

Wat precies de verklaring is achter het dalende aantal meldingen over vuurwerkoverlast, kan de woordvoerder van gemeente Velsen niet vertellen. ,,Vermoedelijk is het een gevolg van de maatschappelijke discussie over vuurwerk die steeds meer gevoerd wordt en dat de samenwerking tussen verschillende partijen ervoor zorgt dat er strenger op vuurwerkoverlast wordt toegezien.”

Een andere mogelijke verklaring zijn de toenemende preventieve maatregelen die scholen nemen voordat ze de deuren voor de kerstvakantie sluiten. De Beekvliet, de Pionier en Het Anker brengen in de vakantie de brievenbus en vuilcontainers naar binnen en zetten het alarm aan. Dit allemaal om vuurwerkschade te voorkomen. Velserbroekse basisscholen behalen ondanks de maatregelen niet altijd succes: bij De Beekvliet en de Pionier zijn er in de kerstvakantie (waarschijnlijk rond oud en nieuw) ruiten ingegooid. Nieke Hendriks, directrice van de Pionier, geeft aan dat er vaak overlast optreedt rond oud en nieuw. Hier wordt aangifte van gedaan, maar het opsporen van de daders blijft volgens haar ’een lastige zaak’. Ze noemt overlast en schade ’niet schrikbarend, maar wel vervelend’. Ook de andere scholen doen aangifte bij schade.

Wil je niks missen van Haarlems Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws