’Gemeenteraad Haarlemmermeer, geef burgers proefabonnement op Haarlems Dagblad’

’Gemeenteraad Haarlemmermeer, geef burgers proefabonnement op Haarlems Dagblad’

De gemeenteraad van Haarlemmermeer zou kunnen beslissen om voor nieuwe inwoners een proefabonnement op Haarlems Dagblad te betalen.

Die suggestie doen burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer in antwoord op vragen van D66-raadslid Pablo Meegdes.

De D66’er maakt zich zorgen over de verschraling van het media-aanbod in Haarlemmermeer’. Eind vorig jaar werd een van de weekbladen uit de markt genomen. Uitgever TMG, waar ook deze krant bij hoort, heeft een plan klaar liggen om 45 van de tweehonderd journalisten van de Holland Media Combinatie te ontslaan.

De redactie vreest met een kwart minder journalisten voor de kwaliteit van de krant.

Meegdes maakt zich daar ook zorgen over en met hem burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer. Hij stuurde een ingezonden brief naar Haarlems Dagblad om zijn zorgen te uiten en kondigde aan als VNG-bestuurder landelijk aandacht te vragen voor de zorgwekkende situatie waarin regionale dagbladen verkeren.

D66-raadslid Meegdes wilde al een debat in de gemeenteraad over de lokale media, maar dat werd door de andere partijen afgewezen. Juist omdat de media als onafhankelijke ’waakhond van de democratie’ los staan van een gemeentebestuur.

Waakhond

Daarop stelde Meegdes schriftelijke vragen aan het college van B en W. Hij wil weten wat de gemeente kan doen om de vrije pers als waakhond van de lokale politiek te ondersteunen. ,,Een gezonde democratie kan in onze ogen niet zonder een vorm van lokale media’’, aldus het raadslid.

Volgens B en W is er geen wettelijke verplichting om lokale media (mede) te bekostigen. ,,Er is anderzijds ook geen wettelijke belemmering om ondersteuning te bieden die specifiek bedoeld is voor het beter doen uitvoeren van de maatschappelijke functie die een lokale mediaorganisatie heeft.’’

Zo wordt de lokale omroep al door de gemeente ondersteund. Voor de geschreven pers is daarvoor landelijk nog geen regeling bedacht of opgesteld.

Mogelijk

Maar, zeggen B en W; ,,Het staat een gemeente in principe vrij om - met inachtneming van het verbod op ongeoorloofde staatssteun - ook voor de lokale pers gerichte stimuleringsmaatregelen te nemen die als doel hebben de publieke informatievoorziening en het maatschappelijke debat te bevorderen.’’

Volgens de Mediawet is dat mogelijk. ,,Hierin is geregeld dat er op landelijk niveau een stimuleringsfonds is voor de journalistiek.’’ Het stimuleren van de pers op lokaal niveau zou kunnen met een proefabonnement voor nieuwe inwoners voor een bepaalde periode, voegen B en W daar aan toe.

Voor de gemeente zelf zien B en W geen rol weggelegd. ,,Wij zien geen mogelijkheden om als gemeentelijke overheid zelf te zorgen voor een vorm van media die de waakhondfunctie van de democratie vervult’’ ofwel om zelf een krant uit te geven die als taak heeft het lokale bestuur kritisch te volgen.

Wil je niks missen van Haarlems Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws