Slag om invalidenparkeerplekken in Haarlem is begonnen

Slag om invalidenparkeerplekken in Haarlem is begonnen

De slag om invalidenparkeerplaatsen in Haarlem is in alle hevigheid losgebarsten. Alleen gehandicapten die zelf een auto besturen, krijgen nog een ontheffing.

Een van de tientallen gehandicapten die slachtoffer worden van het nieuwe beleid, Jan Cramer uit de Timorstraat, daagde vrijdag de gemeente voor de bestuursrechter. Daar legde de gemeente de absolute noodzaak voor het beperken van de uitgifte van gehandicaptenparkeerplaatsen uit (zie ook kader hieronder).

Dialyse

Jan Cramer is ernstig nierpatiënt, drie keer per week wordt hij voor dialyse opgenomen. Door zijn aandoening heeft hij ook ernstig vernauwde bloedvaten en moet hij gebruik maken van een scootmobiel en voor kleine afstanden van een rollator. Hij had een eigen invalidenparkeerplek voor zijn woning in de Timorstraat. Maar onlangs wilde de gemeente die vergunning niet verlengen. Sinds kort krijgen gehandicapten alleen een gehandicaptenparkeerkaart en -plaats als ze zelf achter het stuur zitten. Bij Jan is zijn vrouw de bestuurder.

Toeteren

Het vervallen van de eigen parkeerplek leidt volgens de familie Cramer tot grote ergernis en verkeersonveiligheid in de Timorstraat. ,,Mijn vrouw moet midden op de straat parkeren om mij af te zetten.''

Een filmpje dat hij de bestuursrechter toont, illustreert de gevolgen: al snel staan er toeterende verkeersgebruikers achter de geparkeerde auto. ,,De Timorstraat is een drukke straat. Er is een school, er zijn crèches, een garage en een markt op de nabijgelegen Floresstraat. Wachtende automobilisten worden dan boos en beginnen te schelden.''

Verkeersdruk

Cramers advocaat Maarten Meijer vindt dat de gemeente de Timorstraat ten onrechte beschouwt als een verkeersluwe zogenaamde erftoegangsweg. ,,Het is een drukke straat die een ontsluitende functie heeft. De gemeente heeft verzuimd om te kijken naar de verkeersdruk in de Timorstraat.''

Geen rekening

Juridisch adviseur Carlijn Dohmen van de gemeente erkent dat het oponthoud in de straat door andere verkeersgebruikers als vervelend kan worden beschouwd. ,,Maar dat anderen zich er ernstig aan storen, daar kunnen wij geen rekening mee houden. Het weegt in ieder geval niet mee in het besluit om wel of niet een gehandicaptenvergunning te geven.''

Parkeerdruk

Verkeerskundige Frank Kool van de gemeente heeft geen verkeerstellingen voor de Timorstraat beschikbaar. ,,Overdag zal het af en toe wel wat drukker zijn in verband met de school en crèches. Wel is duidelijk dat de parkeerdruk in deze omgeving tot boven de honderd procent is gestegen. Vanwege dat parkeerprobleem moeten we zo weinig mogelijk plekken gaan reserveren voor invalidenparkeren.''

De bestuursrechter doet voor 13 maart uitspraak in de procedure.

Wil je niks missen van Haarlems Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws