Onrust in de buurt door heien bij Bijduinhof Overveen

Onrust in de buurt door heien bij Bijduinhof Overveen
© Particuliere foto
De heiwerkzaamheden achter de Bloemendaalseweg.

De bewoners van de Bloemendaalseweg in Overveen houden hun hart vast nu de aannemer is begonnen met heiwerkzaamheden achter hun woningen.

De manier waarop de palen voor het nieuwbouwwijkje Bijduinhof de grond ingaan leidt tot grote onrust. ,,Onze uitbouw kraakt aan alle kanten. De pannen staan te rammelen op het fornuis. En niet alleen bij mij maar ook bij buren zijn er inmiddels scheuren’’, vertelt Jeroen van Os die aan de Bloemendaalseweg woont.

De omwonenden hebben er toch al flink de pest in omdat het wijkje achter hun huizen een meter hoger wordt dan was afgesproken. Binnenkort dient daarover een kort geding. Ook klopten ongeruste omwonenden gisteravond aan bij commissie grondgebied. Een toekomstige bewoner van Vijverpark - die naast Bijduinhof komt te wonen - vroeg om een bouwstop.

Maar voorlopig gaat ontwikkelaar IBB Kondor door met de werkzaamheden, in dit geval het heien. De buurt is boos, omdat de ontwikkelaar zich ook wat het heien betreft niet aan de afspraken houdt. Van Os: ,,Er zou worden voorgeboord, zodat de heipalen makkelijker de grond ingaan. Maar dat is niet gebeurd. De palen gingen de eerste dag gewoon zo de grond in. Dat gaf waanzinnig veel trillingen.’’

Bovendien wordt er gewerkt met dikkere palen dan afgesproken. ,,Hoe is dat mogelijk?’’, vraagt Van Os zich af. ,,Waarom controleert de gemeente niets?’’

Op de huizen aan de Bloemendaalseweg hangen trillingsmeters. Na een halve dag heien stuurde de buurt een brandmail aan de gemeente dat alles stond te trillen en er hier en daar scheuren ontstonden. De buurt vroeg zich af of iemand de zaak in de gaten hield.

Van Os: ,,We kregen een mail terug dat ook de gemeente had geconstateerd dat het heien niet verliep zoals afgesproken. Een ambtenaar had inmiddels opdracht gegeven aan de aannemer om de grond voor te boren.’’

Wat de trillingen betreft liet de gemeente weten dat er ’’enkele overschrijdingen zijn geconstateerd, maar van een dusdanig laag niveau dat hierdoor geen extra schade risico ontstaat.’’

Van Os zet hier vraagtekens bij. ,,Nu heien ze nog een eind bij onze huizen vandaan. Wat gebeurt er straks, als ze op vijftien meter van onze huizen beginnen?’’ Volgens wethouder Nico Heijink zit de gemeente er inmiddels bovenop wat de overschrijding van trillingen betreft.

Tot nu toe rust weinig zegen op het wijkje. Wethouder Heijink denkt dat het al in een vroeg stadium fout is gegaan ten tijde van de bouwaanvraag, een aantal jaren geleden. Omdat er geen bestemmingsplan lag was de gemeente te laat met reageren en is de vergunning ’van rechtswege’ verstrekt. ,,Er is dus niet echt goed naar gekeken. De vergunning heeft niet ter inzage gelegen en niemand heeft bezwaar kunnen aantekenen.’’

Maar zelfs als de vergunning wel ter inzage had gelegen betwijfelt Heijink of alle problemen rond de bouwhoogte dan eerder naar voren waren gekomen. ,,In het bestemmingsplan staat een maximale hoogte van 11 meter. En daar beroept de ontwikkelaar zich nu op.’’

Wil je niks missen van Haarlems Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws