Kritiek op klinkers in Velserstraat

De gemeente Haarlem wijkt regelmatig af van haar eigen beleid door in plaats van asfalt, klinkers in een straat te leggen zoals bij de renovatie van de Velserstraat. Dat kan wel mooier zijn, maar het is ook gevaarlijk en oncomfortabel voor fietsers.

Dat schrijft René Rood van de Fietsersbond. Hij reageert op een ingezonden brief van een lezer in de krant van 3 januari die juist weer schrijft zo blij te zijn dat de keuze van het wegdek in de Velserstraat wordt overgelaten aan de bewoners.

,,Hoezo? Het is een misverstand te denken dat de Velserstraat exclusief domein is van de mensen die eraan wonen en dat zij dus mogen bepalen hoe de straat wordt ingericht. Bewoners zijn niet de enige gebruikers van de straat”, stelt Rood.

Fietsers

De Velserstraat is ook een doorgaande route voor fietsers, auto’s bussen en vrachtwagens, stelt Rood. ,,,De inrichting van wegen als de Velserstraat dient dus een algemeen belang. Vandaar dat ook organisaties als de wijkraad, Rover en de Fietsersbond zich hiermee bemoeien. Om het algemeen belang te dienen heeft de gemeente Haarlem in het verleden beleidsregels opgesteld over onder meer snelheid, veiligheid en comfort op fiets- en busroutes en geluidshinder. Deze regels zouden uitgangspunt voor de weginrichting moeten zijn. Als deze worden toegepast, dan zou de Velserstraat een asfaltverharding krijgen op eenzelfde manier als andere delen van de route van buslijn 2.”

De Fietsersbond constateert dat de gemeente het beleid regelmatig terzijde schuift omdat bewoners ’iets anders willen’. ,,In dit geval omdat ze klinkers mooier vinden dan asfalt. Dat is een kwestie van smaak en niet een kwestie van verkeersveiligheid of comfort.” Dat is niet het enige nadeel, vindt Rood. Ze verzakken snel bij zwaar verkeer wat leidt tot een slecht wegdek. ,,Dat is vervelend voor fietsers en leidt tot trillingsoverlast. De wijkraad Kleverpark is met de Fietsersbond en Rover daarom op deze gronden tegen klinkers, dus ook tegen strengpersklinkers.”

Slechte zaak

Volgens Rood eisen straatbewoners steeds vaker het recht op te bepalen hoe een doorgaande weg wordt ingericht. Dat is een slechte zaak voor de stad als de gemeente hierin meegaat. ,,De gemeente hoort op te komen voor het stadsbelang niet alleen voor het straatbelang.”

Volgens een woordvoerster van de gemeente heeft de Fietsersbond een punt. ,,Maar de gemeente dient een algemeen belang. Over de nieuwe inrichting van de Velserstraat is met alle partijen gesproken. Daarna heeft de gemeente een algehele belangenafweging gemaakt. We kijken ook naar ruimtelijke kwaliteit en monumentale waarde van de straat. Binnen de beleidskaders is het mogelijk om af te wijken van asfalt. Daarom is er gekozen voor zogeheten strengpersklinkers, die zijn voor fietsers een stuk comfortabeler dan gewone klinkers omdat die niet snel verzakken.”

Onveiliger

De woordvoerster benadrukt ook dat het niet onveiliger is. ,,Het college neemt nooit een besluit zonder dat de politie hierover een advies heeft gegeven. Dat is in dit geval dus ook gebeurd.”

Wil je niks missen van Haarlems Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws