Groot onderhoud aan Noordersluis IJmuiden

Noordersluis.© Archieffoto NWFoto / Ko van Leeuwen

Van onze verslaggever
IJmuiden

Rijkswaterstaat voert de komende zeven weken groot onderhoud uit aan de Noordersluis in IJmuiden.

De verschillende onderhoudswerkzaamheden vinden plaats omdat de sluis minimaal drie jaar langer wordt ingezet. Dat heeft er mee te maken dat de nieuwe Zeesluis IJmuiden mondjesmaat wordt gebruikt aangezien die een enorme zoutlast op het Noordzeekanaal veroorzaakt en de bouw van een filterinstallatie nog jaren duurt. Om te zorgen dat de Noordersluis de komende jaren beschikbaar blijft, gaat er nu extra onderhoud plaatsvinden.

Die richten zich voornamelijk op de zogeheten railbaan van het binnenhoofd, aan de kanaalzijde. De deuren van de Noordersluis zijn roldeuren die door middel van rolwagens over een railbaan onder water bewegen. De komende vier weken vinden diverse werkzaamheden plaats, waaronder de voorbereiding voor het wisselen van de railbaan. Technici van Rijkswaterstaat gaan onder meer een baggerpomp inzetten om zoveel mogelijk slib, zand en andere verontreiniging op en rond de railbaan te verwijderen. Ook zullen zij de wrijfstijlen - stootranden ter bescherming van de betonwanden van sluizen én schepen - in de kolk laten vervangen en herstellen. Daarnaast vinden er werkzaamheden plaats aan de railbaan die, in de tweede fase, medio februari wordt geplaatst.

De Noordersluis is in 1929 in gebruik genomen en is 400 meter lang, 50 meter breed en vijftien meter diep. De Noordersluis is daarmee na Zeesluis IJmuiden de grootste sluis van het sluizencomplex in IJmuiden. Ook na de ingebruikname van Zeesluis IJmuiden, die ter vervanging van de Noordersluis is aangelegd, blijft de Noordersluis in functie. Reden is dat de bouw van de ontziltingsinstallatie (’selectieve onttrekking’) nog lang niet klaar is. De zoutdam gaat er voor zorgen dat het extra zout dat binnenkomt via de zeesluis weer wordt afgevoerd naar zee. Tot dat moment wordt er geschut op aanbod. Afhankelijk van het formaat van een schip of het getij, wordt er via de Noordersluis of via de grote zeesluis geschut.

Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden is de Noordersluis voor de scheepvaart twaalf uur per dag gestremd, namelijk tussen 7 en 19 uur. In de tweede fase, vanaf 20 februari, is de Noordersluis volledig gestremd. Scheepvaart kan tijdens de stremming gebruik maken van Zeesluis IJmuiden. Voetgangers en (brom)fietsers die gebruik maken van de sluizenroute ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.