Links en rechts: stikstofruimte naar boeren, niet naar Schiphol

ANP
DEN HAAG

Partijen aan zowel de linker- als de rechterkant van het politieke spectrum vinden dat sectoren zoals de luchtvaart of de wegenbouw geen stikstofruimte moeten kopen. In plaats daarvan willen zij dat het kabinet eerst de zogeheten ’PAS-melders’ helpt. Dit zijn boeren die buiten hun eigen schuld stikstof uitstoten zonder vergunning, omdat dit eerst mocht. Ook verdient de woningbouw voorrang, vindt bijvoorbeeld de PvdA.

Ook GroenLinks, de BBB en de VVD willen niet langer dat Schiphol of Rijkswaterstaat boeren uitkoopt zodat er stikstofruimte komt voor de luchthaven of wegen. VVD’er Thom van Campen vraagt aan zijn partijgenoot minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) waarom het een bedrijf zoals Schiphol wel lukt om ruimte op te kopen, maar een provincie of de Rijksoverheid op deze manier geen ruimte voor PAS-melders kunnen creëren. Volgens Van der Wal kan de overheid dit niet, omdat dit door Europa gezien kan worden als onterechte staatssteun. Volgens haar kan alleen het snel uitkopen van piekbelasters helpen.

In Overijssel zitten PAS-melders, die tot voor kort gedoogd werden, zwaar in de problemen. De rechter oordeelde daar dat de provincie niet langer mag gedogen, waarna de boeren dwangsommen werden opgelegd. Van der Wal brak tijdens het debat toen ze sprak over boerengezinnen die ze daar had gesproken. Vorige maand zei ze hun nog geen oplossing te kunnen bieden: om ruimte voor hen te regelen, moet een andere uitstoter in het gebied worden uitgekocht. Een boerderij verderop uitkopen voor de vergunning van een PAS-melder, mag niet.

BBB-leider Caroline van der Plas sprak van „krokodillentranen” dat het kabinet zegt mee te leven met PAS-melders maar vervolgens weinig voor hen kan betekenen. „Ik begrijp niet dat wij ermee kunnen leven dat boerderijen worden opgekocht voor snelwegen en luchtvaart.” Het kwam haar op de woede van Van der Wal te staan, die kort daarvoor tranen moest wegslikken. „Dan wordt er aan mijn mens-zijn getwijfeld”, aldus de minister. Van der Plas zei niet te twijfelen aan de oprechtheid van Van der Wal, maar doelde op het kabinet in het geheel.

In de Tweede Kamer zijn verschillende moties aangenomen die het kabinet oproept de aankoop van stikstofruimte door bedrijven zoals Schiphol aan banden te leggen. Van der Wal zei dinsdag dat Schiphol binnen de regels van de wet handelde, maar de moties te bespreken met haar collega-ministers.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.