Stikstofgedeputeerde Esther Rommel: ’Kabinet, geef 50 miljoen en provincie regelt de uitkoop van boeren’

Boerenprotest in 2019 bij het provinciehuis. Esther Rommel (blauw pak) kreeg een petitie overhandigd.© foto Peter Schat

Bart Vuijk
Haarlem

Gedeputeerde Esther Rommel wil van het kabinet 50 miljoen euro voor de uitkoop van - op dit moment - twintig boeren die met hun bedrijf willen stoppen. Het is onzeker of dit geld er komt, omdat die boeren geen zogeheten ’piekbelasters’ zijn.

Piekbelasters zijn boeren die met een grote veestapel zoveel ammoniak en daarmee stikstofuitstoot veroorzaken, dat nabijgelegen natuurgebieden daar last van hebben.

Voor die groep komt wel geld. Rommel schrijft in haar weblog op de provinciesite dat ze het stikstofbeleid van minister Van der Wal steunt, maar dat de uitvoering door de provincies knap lastig is. Ze kan die twintig boeren er niet mee uitkopen.

,,Maar dan de piekbelasters. De ambities in de brief van de minister zijn groot. 2000 tot 3000 piekbelasters moeten het komende jaar stoppen, innoveren of verplaatsen. Een aantrekkelijke opkoopregeling moet deze ondernemers verleiden zich aan te melden. Noord-Holland loopt tegen een veel weerbarstigere werkelijkheid aan. Inmiddels klopt al een twintigtal boeren aan onze deur omdat ze willen stoppen. Samen met hen bekijken we de mogelijkheden. De afgelopen weken blijkt echter dat ze niet voldoen aan voorwaarden van het Rijk. Hun stikstofuitstoot is te laag of het bedrijf ligt te ver van een beschermd Natura 2000-gebied.”

Rommel baalt hiervan, want ze heeft de stikstofruimte die deze boeren achterlaten, hard nodig voor het legaliseren van andere boeren die door het opheffen van de Pas-regeling geen milieuvergunning meer hebben. Ook kan de stikstof die niet meer wordt uitgestoten door deze boeren, worden benut om bedrijven te innoveren en woningen te bouwen.

Maar die twintig boeren dreigen bij gebrek aan actie van de provincie hun boerderij straks hun bedrijf aan een andere boer te verkopen, en dan is er geen sprake van stikstofwinst. Rommel waarschuwt het kabinet, dat landelijk 2000 tot 3000 piekbelasters wil uitkopen. Ze wil de vrije hand voor de provincies om dat te gaan regelen.

,,Als het ons niet lukt om geld te krijgen voor deze twintig heel concrete en uitgewerkte plannen, dan vraag ik me af hoe dat komende jaar dan wel gaat lukken voor 2000 tot 3000 piekbelasters? Wat we allereerst nodig hebben is vertrouwen van het rijk. Geef ons 50 miljoen euro met als enige voorwaarde dat we de stikstofuitstoot moeten laten afnemen”, bepleit de gedeputeerde, die haar laatste drie maanden voor de provinciale verkiezingen in gaat.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.