Inschrijfduur woningzoekenden niet bepalend voor toewijzing tijdelijke woning in Nieuw-Vennep, motivatie wel

Impressie van de tijdelijke woningen.© Beeld Ymere

Van onze verslaggever
Nieuw-Vennep

„Wij zijn het met u eens dat bepaalde woningzoekenden meer kans maken dan anderen.” Dat antwoorden B en W van Haarlemmermeer op vragen van Forza over de zestig tijdelijke woningen aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep, die bijna klaar zijn.

De helft van de woningen gaan naar statushouders. Woningzoekenden die voor de andere helft in aanmerking willen komen, moeten een gemotiveerde aanvraag doen bij corporatie Ymere. Volgens Forza zorgt dat voor rechtsongelijkheid, omdat niet per se de langste inschrijfduur als woningzoekenden doorslaggevend is.

Dat zijn B en W het niet oneens met Forza, maar ze wijzen er op dat het hier om een experiment gaat. Ymere kijkt ook naar de motivatie om daar te willen wonen en selecteert daarop „zodat de bewoners gemotiveerd zijn om met hun buren onder begeleiding van de community builder een gemeenschap te vorm.” Doel is ook de leefbaarheid optimaal te maken.

Belangstellenden moeten aangeven waarom ze aan de Oosterdreef willen wonen met een diversiteit aan bewoners, hoe ze buurtbewoner willen zijn, of ze een actieve rol binnen de woonplek willen spelen met extra taken voor communicatie en sociale activiteiten en een aanspreekpunt zijn voor andere bewoners.

„Zorgvuldige selectie betekent in dit geval dat huurders worden geselecteerd op hun bereidheid om bij te dragen aan de leefbaarheid en dat bij de selectie geen sprake is van willekeur”, aldus de gemeente.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.