Milieudefensie pakt accountantskantoren van ’grote vervuilers’ als Schiphol aan

© Archieffoto ANP

Merlin Mulder
Amsterdam

Milieudefensie wil accountantskantoren van bedrijven als Ahold, ING, Schiphol en Unilever aanpakken. Maandag ontvingen deze kantoren een brief waarin de milieuorganisatie de boekhouders wijst op ’hun verantwoordelijkheid in het tegengaan van klimaatverandering’.

Het gaat onder meer om de accountantskantoren KPMG, Deloitte, PwC en EY. Volgens Milieudefensie doen de grote bedrijven waar deze boekhouders voor werken te weinig om klimaatverandering tegen te gaan of zijn ze mede verantwoordelijk voor klimaatverandering en zijn het ’grote vervuilers’.

Boekhouders zouden deze bedrijven hier op moeten aanspreken, vindt Milieudefensie. ’Accountants moeten klimaatverandering aanmerken als kernpunt in de controle van de jaarrekening. Daarbij zijn zij verplicht om te handelen wanneer grote bedrijven onvoldoende actie ondernemen hiertegen.’

De boekhouders hebben een belangrijke rol als het gaat om het controleren van klimaatdoelstellingen die de bedrijven hebben opgesteld en moeten zorgen voor transparantie, vindt de milieuorganisatie. Zogenoemd greenwashing in jaarverslagen, het duurzamer voordoen dan daadwerkelijk het geval is als marketingstrategie, zouden de accounts moeten kunnen signaleren en aankaarten, vindt Milieudefensie.

Signaal

Milieudefensie haalt een onderzoek van eerder dit jaar aan van NewClimate Institute, dat onderzoek deed naar de klimaatplannen van deze grote bedrijven. Milieudefensie vroeg naar deze plannen in navolging van een rechtszaak tegen Shell.

EY was controlerend accountant van de oliemaatschappij en benoemde in het jaarverslag de financiële impact van klimaatverandering en energietransitie als kernpunt van de controle. In datzelfde jaarverslag van Shell werd vastgesteld dat het bedrijf geen voor de accountant controleerbaar beleid voert dat in lijn is met de eigen doelstelling om in 2050 ’netto-nul-uitstoot’ te realiseren.

Volgens Milieudefensie heeft deze accountant een ’belangrijk signaal afgegeven’ en is het nu tijd dat boekhouders van andere kantoren gaan volgen. ’De accountants van de grote vervuilers moeten de effecten en risico’s van klimaatverandering op de financiële positie van deze bedrijven als een vast controlepunt gebruiken bij het opstellen van het jaarverslag; dit geldt ook voor de adequaatheid en controleerbaarheid van hun klimaatbeleid.’

De controlerend accountants van deze bedrijven zijn verplicht te garanderen dat informatie die in de jaarrekening staat, een onafhankelijk en objectief inzicht geeft in de financiële positie van bedrijven.

’Alle verplichtingen en risico’s die van materiaal belang zijn, moeten openbaar gemaakt worden en waar nodig moeten er maatregelen getroffen worden.’ Het voldoen van klimaatverplichtingen zorgt dat dit ook in de jaarverslagen thuishoort, aldus Milieudefensie.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.