Boeren in mineur, milieubeweging opgetogen na uitspraak stallen

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Boeren reageren teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State over zogenoemde emissiearme stallen, de milieubeweging is juist opgetogen. LTO Nederland constateert dat boeren "verder in onzekerheid" raken nu de hoogste bestuursrechter heeft bepaald dat het onzeker is of stalsystemen die op papier weinig ammoniak uitstoten wel echt doen wat ze beloven. Daarom mogen provincies niet zomaar meer uitgaan van de specificaties van twee van dit soort stalsystemen voor melkkoeien.

"Dit zet opnieuw veel op losse schroeven", stelt ook Bart Kemp van actiegroep Agractie vast. "Het gaat hier om stalvloeren die eerder door de overheid zijn goedgekeurd. Hoeveel rechtszekerheid heb je dan als de rechterlijke macht ze vervolgens afkeurt?" De overheid moet volgens Kemp "als de wiedeweerga aan de slag" om ervoor te zorgen dat de lijst van geschikt bevonden stalsystemen ook echt klopt en "juridisch geborgd is". Hij zegt dat ook moet worden gekeken naar de vraag wie aansprakelijk is voor de financiële schade die boeren van deze uitspraak kunnen ondervinden. De precieze gevolgen kan hij nog niet inschatten.

Als lichtpuntje voor de sector ziet LTO dat de rol van innovatie bij het verduurzamen van de veehouderij "terecht niet ter discussie" staat. Het gaat in de uitspraak alleen om de uitstootcijfers van twee specifieke systemen.

Johan Vollenbroek, de voorzitter van milieuorganisatie MOB die met succes vergunningen aanvocht die waren gebaseerd op emissiearme stallen, spreekt van "tovervloeren". Hij ziet in de uitspraak van de Raad van State zijn gelijk bevestigd. De innovaties waarmee de veehouderij het stikstofprobleem wil oplossen, werken volgens hem niet. "Minder vee helpt wel", aldus Vollenbroek in een eerste reactie op Twitter.

Ook Greenpeace meent dat politiek Den Haag "haar heilige vertrouwen in technische innovatie naar de prullenbak moet verwijzen". Volgens de milieuorganisatie is het "de allerhoogste tijd dat het kabinet aan de slag gaat met structurele maatregelen waarvan we wél met zekerheid kunnen zeggen dat ze helpen om de natuurcrisis te keren". Daarmee doelt Greenpeace op een omslag naar ecologische landbouw, met "drastisch minder dieren". De boer moet daarbij wel "een goed verdienmodel" hebben, voegt de organisatie eraan toe.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.