Veel Haarlemmers hebben de energietoeslag nog niet aangevraagd

© ANP

Willemien Schenkeveld
Haarlem

Een derde van de Haarlemse huishoudens die recht hebben op een energietoeslag, heeft die nog niet aangevraagd.

Haarlem telt ongeveer 10.650 huishoudens met een laag inkomen. Ruim zevenduizend daarvan hebben de energietoeslag al aangevraagd of automatisch ontvangen. Blijft over een groep van 3450 huishoudens die nog niet van zich heeft laten horen.

Huishoudens met een bijstandsuitkering zijn bekend bij de gemeente. Dat geldt ook voor ouderen die een extra uitkering van de SVB krijgen en voor houders van een Haarlem Pas. Maar anderen moeten de toeslag zelf aanvragen. Haarlem probeert zo veel mogelijk inwoners te bereiken, bijvoorbeeld via social media en organisaties in de stad.

Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer lijkt het beter te lukken. Van de 4500 huishoudens rond het minimum hebben er 3900 de toeslag ontvangen of aangevraagd. In Hillegom lijkt de situatie juist weer zorgelijk: 1038 huishoudens hebben recht op de toeslag, eind juli hadden pas 615 het geld ontvangen of aangevraagd. Bloemendaal en Heemstede konden vorige week geen duidelijk beeld geven, Zandvoort kon helemaal geen getallen geven. Het aantal aanvragen loopt iedere dag op, zeggen alle gemeenten.

Bij het toekennen van de toeslag hebben Heemstede en Bloemendaal de ruimste regels. Hier kunnen huishoudens met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm het geld aanvragen. In de andere gemeenten is dit 120 procent.

Tempo

Het tempo waarmee de aanvragen worden verwerkt, loopt behoorlijk uiteen. Heemstede en Bloemendaal doen er gemiddeld drie weken over. In Haarlem duurt het veel langer. De stad heeft moeite om de wettelijke beslistermijn te halen. ’Vanwege het grote aantal aanvragen voor de energietoeslag (boven op de reguliere aanvragen voor de minimaregelingen) en het tijdelijke personeelstekort (als gevolg van de zeer krappe arbeidsmarkt) wordt de termijn van acht weken niet altijd gehaald.’

In geen van de gemeenten hebben huishoudens al de volledige energietoeslag ontvangen. Het rijk besloot dit voorjaar tot een toeslag van 800 euro, maar verhoogde dat bedrag later naar 1300 euro. Hillegom denkt vanaf september de extra toeslag uit te keren, Heemstede en Bloemendaal vanaf oktober en Haarlem ’in het vroege najaar’.

Niet per se via internet

Alle gemeenten helpen bij de aanvraag, die niet per se via internet hoeft te worden gedaan.

Haarlem verstuurt het formulier met een antwoordenvelop erbij. Mensen kunnen geholpen worden door het sociaal wijkteam bij hen in de buurt. Ze kunnen ook het team minima van de gemeente bellen via 14023.

In Haarlemmermeer kunnen mensen bellen met het Klant Contact Centrum (0900-1852) of mailen naar Energietoeslag@haarlemmermeer.nl. Daarna neemt een medewerker van de gemeente contact op om te helpen bij het invullen van de aanvraag. Ook organisaties als Humanitas en Meerwaarde bieden hulp.

In Bloemendaal en Heemstede kunnen mensen het formulier afhalen bij de balie van het gemeentehuis of toegestuurd krijgen. De Formulierenbrigades van de stichting WIJ Heemstede en van de stichting Welzijn Bloemendaal bieden hulp.

In Hillegom kunnen mensen voor hulp bellen met de gemeente of langskomen bij het loket.

Tot wanneer aanvragen?

Het moment waarop de aanvraag binnen moet zijn, verschilt per gemeente.

In Hillegom is de einddatum tot nu toe 1 oktober (een verlenging zit er mogelijk snel aan te komen), in Haarlemmermeer 31 december en in Heemstede en Bloemendaal 31 januari 2023. Haarlem antwoordt: ‘Het ministerie heeft de termijn voor het toekennen van de energietoeslag 2022 verlengd tot 30 juni 2023. Aanvragen kunnen dus nog geruime tijd worden ingediend.’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.