Komt dat statiegeld op blikjes er ooit? Ja, 1 april!

Ies van Rij

We kunnen onszelf een schouderklopje geven: vorig jaar is de hoeveelheid afval die we per inwoner produceren met drie procent gedaald.

Maatregelen als gescheiden inzamelen, differentiëren van huisvuiltarieven en overheidscampagnes om de Nederlander bewuster te maken van de schadelijke milieu-effecten van de wegwerpmaatschappij beginnen nu echt zoden aan de dijk te zetten.

Glas en batterijen apart inzamelen zit inmiddels bijna in ons DNA maar ook kleding, chemische troep en elektrische apparaten komen steeds minder bij het restafval terecht. Een goede ontwikkeling want restafval verwerken is ingewikkeld en kostbaar. Hoe minder restafval, hoe beter.

In deze positieve afvalrace is er echter een branche die ver achterblijft en inmiddels de aansluiting met de rest heeft verloren: de producenten van (fris)drank in blik. Hoewel ze al bijna twee jaar op de hoogte zijn van het overheidsbesluit om het heffen van statiegeld op blikjes wettelijk verplicht te stellen, lijken ze vooral tijd en energie te steken in het bedenken van uitvluchten.

Zo zouden gedeukte blikjes - en dat zijn er heel veel - in de supermarkt niet herkend worden door de embalagemachines. Een ’probleem’ dat in Duitsland al is onderkend en vrij eenvoudig opgelost kan worden door de blikjes van een soort inkt te voorzien die de machines kunnen ’lezen’.

Een van de grootste frisdrankproducenten van ons land blijkt sinds kort opvallend veel producten ook in kartonnen drinkpakjes aan te bieden. Die vallen niet onder de statiegeldregeling van 15 cent per blikje. Op het eerste gezicht een slimme zet maar laten juist die kartonnen pakjes nu heel lastig zijn om te recyclen door de plastic coating die ze waterdicht maakt.

Inmiddels raakt het geduld van de overheid op en dreigen er zelfs dwangsommen als de branche 31 december geen oplossing biedt. In een uiterste poging om toch weer tijd te winnen, beroept de frisdrankenclub zich nu op het nationale excuus van deze tijd: gebrek aan personeel en grondstoffen. Ze vragen om drie maanden extra uitstel.

Dan is het 1 april…

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.