Enorme rookontwikkeling bij ’kleine brand’ Kooksfabriek 2 Tata Steel

1 / 2
Bart Vuijk
Wijk aan Zee

Bij Kooksfabriek 2 van Tata Steel is net na middernacht brand uitgebroken. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien.

De beelden zijn afkomstig van de webcam die milieustichting Frisse Wind.nu enkele maanden geleden heeft geplaatst. Tata Steel vermeldt in een tweet dat het incident een ’kleine brand’ betreft. ,,Deze is snel geblust, wel is er korte tijd rookontwikkeling geweest. Het incident is gemeld bij de omgevingsdienst”, schrijft Tata om vijf voor een ’s nachts.

Tata Steel meldt niets over de hoeveelheid giftige stoffen die bij de brand zijn vrijgekomen, en waar die heen zijn gewaaid. Het fabrieksterrein van Tata Steel wordt aan drie kanten omringd door woonwijken. Op vragen van deze krant of de brandweer metingen heeft verricht en waarom er geen aanleiding is gezien om de omwonenden te waarschuwen, heeft Veiligheidsregio Kennemerland vooralsnog niet geantworod.

Webcam Frisse Wind

De beelden van de webcam laten zeer grote rookwolken zien die boven de cokesfabriek uit stijgen. De webcam is er door Frisse Wind neergezet om dergelijke milieuincidenten vast te leggen.

Honderden milieu-incidenten

Sinds deze camera op 15 maart dit jaar is geplaatst, zijn er volgens Frisse Wind al meer dan 425 branden, rook- en stofwolken en andere incidenten vastgelegd. Veel incidenten vonden plaats bij deze cokesfabriek, die vanwege slecht onderhoud onder verscherpt toezicht is gesteld van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Frisse Wind meldt alles wat is vastgelegd aan deze omgevingsdienst, die het overheidsgezag over de staalfabriek uitoefent in opdracht van provincie Noord-Holland. Tot dusver zijn de talrijke beelden van milieuincidenten geen reden geweest voor de Omgevingsdienst om hard in te grijpen bij Tata.

Wel kreeg Frisse Wind te horen dat de Omgevingsdienst bij sommige incidenten ’informatie opvraagt bij Tata’ en dat er in enkele gevallen ’onderzoek wordt gedaan’, meldt Sanne Walvisch van Frisse Wind.nu.

Veiligheidsincidenten Kooksfabriek 2

De fabriek waar het hier om gaat, Kooks- en Gasfabriek 2, ligt al geruime tijd onder vuur van omwonenden en milieubewegingen. Deze installatie uit de jaren zeventig stoot aan de lopende band giftig gas en kankerverwekkende pak’s uit. Ook personeel van de fabriek heeft al eens via de ondernemingsraad aan de bel getrokken bij Tata Steel over het uiterst povere onderhoud van de fabriek, waardoor meerdere incidenten zijn ontstaan die de veiligheid van het personeel in gevaar brachten.

Tweede Kamer weigert in te grijpen

Een motie van Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer waarin het kabinet wordt opgeroepen deze cokesfabriek direct te sluiten om omwonenden tegen de vergiftiging te beschermen, is vorige week door een meerderheid van het parlement verworpen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.