Verhoren van start die 'ontwrichting' door gaswinning laten zien

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Maandag gaan de eerste openbare verhoren van start door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen. De eerste week komen vooral gedupeerden aan het bod, maar ook oud-minister Annemarie Jorritsma.

Volgens commissievoorzitter Tom van der Lee laten de eerste verhoren zien "wat de gaswinning voor Nederland heeft betekend". Maar ook vooral "hoe ontwrichtend de gevolgen ervan kunnen zijn", aldus het GroenLinks-Kamerlid bij de aankondigende persconferentie.

De commissie heeft duidelijk willen aangeven vanaf de start goed te luisteren naar de gedupeerden van de aardbevingen als gevolg van de jarenlange gasboringen in de provincie. Later in de week komen onder meer wetenschappers, toezichthouders en rijksambtenaren aan bod en vertegenwoordigers van de NAM en Shell. Het meest in het oog springende verhoor staat voor woensdagmiddag gepland. Dan praat de commissie met Jorritsma, minister van Economische Zaken en vicepremier van 1998 tot 2002.

De commissie heeft de afgelopen maanden al dossieronderzoek gedaan en 124 voorgesprekken gevoerd. Het werk heeft zich vooral "achter de schermen" afgespeeld, en de commissie heeft zich "breed en heel intensief verdiept in de problematiek van de aardgaswinning", aldus Van der Lee. De Kamerleden brachten al bezoeken aan het aardbevingsgebied in Groningen.

De parlementaire enquête is het zwaarste middel van de Kamer, temeer omdat de commissie betrokkenen onder ede kan horen en documenten kan opeisen. De commissie vorderde al 600.000 documenten bij 47 organisaties als "ministeries, oliemaatschappijen, regionale overheden en betrokken kennis- en toezichtinstellingen".

Na deze eerste week, worden de verhoren pas weer na de zomerstop van het parlement voortgezet. Ze zullen duren in oktober. Het eindrapport wordt begin volgend jaar verwacht.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.