Op de Tolweg tussen Heemskerk en Uitgeest mag je straks nog maar 60 kilometer per uur

Bord is verplaatst.© Particuliere foto

Van onze verslaggever
Heemskerk

De maximumsnelheid op de Tolweg tussen Heemskerk en Uitgeest gaat van 80 naar 60 kilometer per uur. De gemeenten Heemskerk en Uitgeest willen daarmee de geluidshinder voor de omgeving terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.

Het gaat om het weggedeelte tussen de grenzen van de bebouwde kom van Heemskerk en Uitgeest. Binnen de gemeentegrens van Uitgeest gaat de maximale snelheid buiten de bebouwde kom van 80 kilometer per uur naar 60 kilometer per uur. Het verkeersbesluit dat daarvoor nodig is, is inmiddels vastgesteld.

Bord

Heemskerk heeft op haar beurt het bord dat de grens van de bebouwde kom aangeeft, verplaatst naar de gemeentegrens. Juridisch lag de grens van de bebouwde kom al op de gemeentegrens. Het bord staat nu dus op de juiste plek. Daardoor wordt het weggedeelte waar de maximale snelheid geldt van 50 kilometer per uur, 150 meter langer. Door deze maatregelen wordt de verleiding minder groot om op de Tolweg hard op te trekken. Daardoor zal de overlast die omwonenden ervaren verminderen.

De volgende stap is om de wegkenmerken van de Tolweg buiten de bebouwde kom aan te passen om de gevraagde snelheid van 60 kilometer per uur daadwerkelijk af te dwingen. Dit zal worden aangepakt als de Tolweg toe is aan onderhoud, waarschijnlijk in 2024.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.