Steeds meer Amsterdammers in de Transvaalbuurt, met name starters

Met name bij starters uit de hoofdstad is de Transvaalbuurt populair.© Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Nina Eshuis en Linda Gottmer
Haarlem

Kopers in de Transvaalbuurt komen steeds vaker uit Amsterdam, blijkt uit onderzoek van het Kadaster in opdracht van Haarlems Dagblad. In het eerste halfjaar van 2021 kwamen kopers zelfs vaker uit Amsterdam dan uit Haarlem.

In 2010 woonde 16 procent van de kopers in de Transvaalbuurt daarvoor in Amsterdam. In 2020 was dat 31 procent en de eerste helft van 2021 zelfs 42 procent. Het aandeel Haarlemmers dat in de buurt een huis kocht, is juist geslonken van 50 procent in 2010 naar 44 procent in 2020 en 39 procent in de eerste helft van 2021.

Het Kadaster zocht deze cijfers uit voor een onderzoek van deze krant naar gentrificatie in de Transvaalbuurt. Dat onderzoek wordt gesteund door het Haarlems Mediafonds. Bij gentrificatie vindt een ’financiële opwaardering’ van de buurt plaats. De buurt wordt populair bij nieuwe, meer vermogende bewonersgroepen. Dat is onder meer af te lezen aan de gemiddelde verkoopprijzen in de buurt. In 2015 verkocht de particuliere huiseigenaar hun woning voor gemiddeld 202.000 euro, in de eerste helft van 2021 was dat 419.000 euro.

Starters

Met name bij starters uit de hoofdstad is de Transvaalbuurt populair. Tussen 2010 en 2015 kochten 47 mensen uit Amsterdam hun eerste woning in de Transvaalbuurt. Tussen 2016 en de eerste helft van 2021 waren dat er al 117, een ruime verdubbeling. Het Kadaster keek naar het herkomstadres van kopers. Beleggers (bedrijfsmatig en particulier), stichtingen of andere organisaties zijn buiten beschouwing gelaten.

Het Kadaster zocht ook de meest voorkomende geboorteplaatsen uit van kopers in de Transvaalbuurt. In de afgelopen tien jaar kwamen de meeste mensen uit Haarlem (149), gevolgd door Amsterdam (72), Heemstede (21), Alkmaar (19) en Amstelveen (15).

Lees ook: Van brommer naar bakfiets, van volks naar yup. De Transvaalbuurt is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Is dat erg?

Mediafonds

Haarlems Dagblad doet met steun van het Haarlems Mediafonds onderzoek in de Transvaalbuurt. Hoe is de buurt de afgelopen 10 jaar veranderd? Wie zijn de nieuwe bewoners en wat is er overgebleven van de volksbuurt?

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.