Tienen, achten en negens: Haarlem en omliggende gemeenten krijgen goede rapportcijfers voor financiën

© Archieffoto United Photos/Paul Vreeker

Linda Gottmer
Haarlem/regio

Een 8 voor Haarlem en een 8 voor Haarlemmermeer. Een 9 voor Zandvoort en zelfs een 10 voor Hillegom, Heemstede en Bloemendaal.

Het zijn de rapportcijfers die adviesbureau BDO uitdeelde voor de financiële gezondheid van deze gemeenten. Het bureau doet dit jaarlijks voor alle 355 gemeenten in Nederland op basis van de jaarrekeningen. Over 2020 scoren de gemeentes rondom Haarlem als de beste kinderen van de klas.

Een goed rapportcijfer betekent dat het BDO het risico om financieel in de knel te raken als gemeente zijnde klein acht. Doel van het rapport is de financiële posities van gemeenten inzichtelijker te maken en de vergelijkbaarheid onderling te vergroten.

BDO maakt op basis van de jaarrekeningen ook een ranglijst, gemeenten worden daarvoor eerst onderverdeeld in verschillende categorieën afhankelijk van het aantal inwoners.

In de categorie van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners vallen er 34 en staat Haarlem op plek 18 van fiancieel stabiele gemeenten. De middenmoot, maar een goede score ten opzichte van vorig jaar, toen stond Haarlem op plek 26. Haarlemmermeer staat in diezelfde categorie op plek 20.

Heemstede zit in de groep gemeenten met een inwoneraantal tussen de 25.000 en 50.000 en staat op plek 16 van de 140.

Hillegom (categorie minder dan 25.000 inwoners) staat op plek 12 van de 127. Bloemendaal in diezelfde lijst op plek 17 en Zandvoort op plek 43.

Landelijk

Ondanks de goede rapportcijfers in deze regio kampen Nederlandse gemeenten over het algemeen met structurele financiële uitdagingen, blijkt uit de rapportage van BDO.

Daarbij zijn de regionale verschillen dit jaar groter dan ooit. Één op de drie gemeenten (125) sloten 2020 af met een tekort. Dit zie je vooral in de provincies Utrecht, Drenthe en Limburg.

Overschotten zijn er met name in de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland. Maar, gemeenten met positieve resultaten hadden dit volgens het adviesbureau vaak te danken aan incidentele voordelen; de verkoop van Eneco-aandelen bijvoorbeeld, of de eenmalige bijdrage vanuit het Rijk voor jeugdzorg. Dit houdt in dat het op de lange termijn niks zegt over de financieën van zo’n gemeente.

Verschraling van gemeentelijke voorzieningen ligt volgens BDO op de loer, omdat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen vanuit het Rijk, maar minder geld. De 355 gemeenten verwachten over 2022 - concluderend uit de jaarplannen - gezamenlijk een tekort van één miljard euro.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.