Forza Castricum roept burgemeester op te stoppen met handhaven: ’Lokale democratie zou meer moeten zijn dan klakkeloos uitvoeren van landelijk beleid’

Fractievoorzitter Ralph Castricum van Forza! Castricum.© Foto Ronald Goedheer

Oscar Spaans
Castricum

Stop met het handhaven van de coronamaatregelen, zeggen de lokale fracties van Forza – waaronder de Castricumse fractie – tegen hun burgemeester. Bij de volgende raadsvergadering op 20 januari zullen ze een motie indienen om te stoppen met handhaven.

’Snaveltje toe en oogjes dicht – stop de handhaving!’ Kort nadat deze aankondiging vrijdag op de website van Forza verschijnt, laten de zestien burgemeesters van Noord-Holland Noord weten dat ze het openen van de horeca tot acht uur zullen gedogen. Daarmee lopen ze vooruit op de wens van Forza, hoewel het valt te betwijfelen of de partij de versoepelingen als voldoende beschouwt.

Zo gelden er nog steeds beperkingen voor winkeliers. Verder somt de partij op dat ’de coronamaatregelen niet lijken te zorgen voor minder besmettingen; de kosten van de coronamaatregelen eenzijdig worden neergelegd bij ondernemers; heel veel ondernemers op ’omvallen’ staan.’

Maatwerk

Daarnaast wordt opgemerkt dat ’de beleidsmakers die deze maatregelen bedenken en uitvoeren zelf nog geen euro van hun salaris hebben moeten missen’ en dat ’inmiddels ook onze eigen burgemeester gepleit heeft voor lokaal maatwerk’.

De zestien burgemeesters van Noord-Holland Noord stuurden donderdag al een brief aan het kabinet waarin zij opriepen tot het bieden van perspectief en betere financiële steun voor de getroffen sectoren.

Forza! Castricum meent dat ’lokale democratie meer zou moeten zijn dan het klakkeloos uitvoeren van landelijk beleid’ en verzoekt de burgemeester helemaal te stoppen met handhaven ’zodat alle ondernemers kunnen doen wat ze het liefste willen’.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.