Milieuactivist Johan Vollenbroek eist sluiting Tata Steel

Bart Vuijk
Wijk aan Zee

De bekende milieuactivist Johan Vollenbroek eist sluiting van Tata Steel. De natuurvergunning van het bedrijf moet per direct worden ingetrokken, wat betekent dat er voor het staalbedrijf geen plaats meer is in Nederland. Een eerste verzoek hiertoe is door een advocaat neergelegd bij het provinciebestuur van Noord-Holland.

In een persbericht schrijft Vollenbroek het volgende:

,,Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eist sluiting van Tata Steel. Haar raadsman heeft afgelopen dinsdag bij de provincie Noord-Holland een formeel verzoek ingediend om de natuurvergunning in te trekken. “Voor deze megavervuiler is in Nederland geen toekomst. Tata Steel dient te gaan nadenken over sluiting van haar bedrijf in IJmuiden.” aldus voorzitter Johan Vollenbroek.

Dat Tata Steel enorm veel uitstoot, staat buiten kijf. Zowel voor CO2 als voor stikstof is het bedrijf met afstand de grootste vervuiler van Nederland. Ook komen er veel kankerverwekkende stoffen vrij bij de productie. Zie bijlage 2. Wat hierin meespeelt is het verouderde productieproces, dat niet c.q. beperkt voldoet aan de Europese eisen m.b.t. het gebruik van de best beschikbare technieken.

Tata Steel veroorzaakt schade aan alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Vooral in het Noord-Hollands Duinreservaat gaat het om astronomische hoeveelheden. Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen.

(Tekst gaat door onder de foto)

Johan Vollenbroek.© ANP

Vollenbroek: “De stikstof van Tata komt terecht op heel Nederland en ver daarbuiten. De natuur kan er niet aan ontsnappen: ook de natuur op de Vaalserberg lijdt onder stikstof afkomstig van Tata Steel.”

De natuurvergunning die MOB ter discussie stelt bezit latente stikstofruimte. Dat is uitstoot die wel is vergund, maar niet daadwerkelijk wordt uitgestoten. Sinds de PAS-uitspraak bestaat er een levendige handel in stikstofruimte. Deze handel is omstreden, maar voor latente ruimte ook niet zonder meer nog toegestaan, zo oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant onlangs in een uitspraak over de Amercentrale.

Bij verschillende industriële bedrijven staat de latente ruimte nu op de tocht.

MOB eist echter bij Tata ook intrekking van de wél benutte ruimte. Feitelijk komt dat neer op sluiting van de fabriek. Dit doet zij onder verwijzing naar de enorme uitstoot van de verouderde fabriek en de deplorabele staat van de omliggende duingebieden. Als de provincie het verzoek wil afwijzen, moet zij het bewijs leveren dat er andere manieren zijn om de depositie op die gebieden te verminderen. Dat is in de Randstad geen sinecure.

De stikstofdeposities van Tata Steel en Schiphol overlappen elkaar. Beide openhouden lijkt niet mogelijk.

MOB is niet de eerste die een procedure tegen Tata Steel opstart. Vorig jaar kondigde strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq namens omwonenden ook al een rechtszaak aan tegen het bedrijf uit de IJmond. Waar die zaak strafrechtelijk van aard is, en focust op gezondheidsschade, richt MOB zich op de schade voor de natuur.

MOB was met die aanpak in het verleden vaker succesvol. In 2019 verwierf zij landelijk bekendheid toen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) sneuvelde.

Ook de recente uitspraak over de Amercentrale is tekenend.”

Lees ook: Milieudefensie wil klimaatplan van 30 grote bedrijven waaronder Tata Steel en KLM

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.