VVD-senator baalt van afschaffen omstreden investeringskorting

ANP Producties | Bron: ANP

De Eerste Kamerfractie van de VVD baalt nog steeds dat de omstreden belastingkorting BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) van tafel is. Senator Pim van Ballekom was juist wel "gecharmeerd" van dat voorstel, dat in de plaats kwam van de afschaffing van de dividendbelasting. Zijn eigen partij heeft de 'BIK-miljarden' gebruikt om in de Tweede Kamer tot een akkoord over de begroting te komen.

Het frustreert Van Ballekom dat het kabinet zijn fiscale beleid voor bedrijven steeds aanpast, waardoor het bedrijfsleven nauwelijks kan anticiperen. De liberaal benadrukt tijdens het financiële debat in de Eerste Kamer dat "wanneer je inzet op het afschaffen van de dividendbelasting, het bedrijfsleven daarop inspeelt. Dat is niet doorgegaan, maar vervolgens gaan we naar de BIK. Ook dat is niet doorgegaan."

De BIK stuitte op grote weerstand in zowel de oppositie als de coalitie. De crisismaatregel werd gezien als cadeautje aan het bedrijfsleven en strandde uiteindelijk eerder dit jaar. Uit informeel overleg met Brussel bleek namelijk dat het belastingvoordeel mogelijk als ongeoorloofde staatssteun zou worden gezien. Van Ballekom betwijfelt "in hoge mate" of dit oordeel ook uiteindelijk zo zou zijn gegeven. "De regering heeft de discussie met de Europese Commissie niet willen aangaan", zegt Van Ballekom. "Jammer."

Dividendbelasting

Van Ballekom denkt dat het in stand houden van de belasting op dividend (winstuitkering) heeft bijgedragen aan het besluit van Shell om volledig Brits te worden en het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen. De liberaal denkt dat de dividendtaks niet "de enige oorzaak is" waardoor bedrijven uit Nederland vertrekken, maar het speelt volgens hem wel mee. Eerder deze week heeft het kabinet fracties in de Tweede Kamer gepolst over het eventueel alsnog afschaffen van de dividendbelasting wegens het besluit van Shell.

De VVD-senator is ook niet enthousiast over het feit dat de winstbelasting ietwat wordt verhoogd om de stijging van de zorgsalarissen deels te bekostigen. Hiermee slaat het kabinet wat hem betreft "de verkeerde weg" in.

"Ook tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aan de Bezuidenhout is het bedrijfsleven nauwelijks ter sprake gebracht", zegt hij, verwijzend naar het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. "Maar het geld moet toch ergens verdiend worden om al die leuke en minder leuke dingen te financieren?"

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.