Tijdelijke vergunning kan na 50 jaar oplossing zijn voor illegale woning in Lisserbroek

Lisserbroek.© Foto United Photos/Paul Vreeker

Bart Boele
Lisserbroek

Het ziet er naar uit dat er na vijftig jaar geen handhavingsactie komt tegen een woning zonder vergunning in Lisserbroek. B en W van Haarlemmermeer zoeken naar een oplossing in de vorm van een tijdelijke vergunning omdat er plannen voor nieuwbouw zijn op dezelfde locatie, waar een woning is toegestaan.

„Natuurlijk willen wij de bewoners binnen de gegeven mogelijkheden helpen door een tijdelijke vergunning te verlenen. Wij kunnen een dergelijke tijdelijke vergunning echter alleen verlenen als hiervoor een aanvraag wordt gedaan”, zeggen B en W in antwoord op vragen van de Christenunie-SGP.

„Inmiddels hebben de bewoners een aanvraag ingediend voor een tijdelijke (bedrijfs)woning. Hoewel de woning niet meer als bedrijfswoning vergund kan worden, omdat de bewoners hun bedrijf aan hun zoon hebben overgedragen, staan wij positief tegenover een tijdelijke vergunning voor een burgerwoning op dit perceel. Wij zijn nu in afwachting van aanvullende gegevens om de aanvraag volledig te kunnen toetsen. Er is hierover constructief overleg met de bewoners en hun gemachtigde.”

Empatisch

De dreigende handhaving na vijftig jaar kwam deze week in de publiciteit door vragen van de PvdA. In antwoord daarop zeggen B en W: „Het college heeft naar het proces gekeken en komt tot de conclusie dat dit meer empathisch had moeten verlopen. Ondanks dat we conform het door uw raad vastgestelde beleid handhavend optreden, moeten we meer klantbewust te werk gaan. Er zijn in het contact met de bewoners zaken niet goed verlopen en we moeten hier lering uit trekken. We gaan hierover in gesprek met de directie. De burgemeester zal tevens met de bewoners hierover het gesprek aangaan.”

Het pand werd al in de jaren vijftig als bedrijfspand gebouwd en in 1971 verbouwd tot woning, die werd betrokken. Daarvoor is nooit een vergunning aangevraagd. De zaak kwam in april 2018 aan het rollen toen er bij de gemeente een melding binnenkwam van illegale bewoning. Lang daarvoor was de woning al bekend bij de gemeente. Ambtenaren zijn in 2012 op bezoek geweest in de voorbereiding van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Volgens dat plan is een woning toegestaan. Voor de rest werd geen actie ondernomen, tot de melding in april 2018 binnen kwam.

Het probleem spitst zich toe op de kwaliteit van de woning. Die voldoet niet aan het Bouwbesluit 2012. Voor legalisatie moeten de bewoners een omgevingsvergunning aanvragen maar omdat ze weten dat de woning niet aan de eisen voldoet hebben ze dat tot nu toe niet gedaan.

Risico’s

,,De woning is door de bewoners gebouwd in een (voormalige) schuur. Het toestaan van dergelijke illegale bebouwing brengt grote risico’s met zich mee’’, aldus B en W. ,,Wij kunnen immers niet toetsen of de woning voldoet aan geldende wet- en regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van brandveiligheid en constructieve veiligheid. Als dit niet zo is lopen de bewoners van het pand grote risico’s wanneer er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Ook bestaat er een mogelijkheid dat het pand constructief niet in orde is, wat tot instortingsgevaar kan leiden. Dergelijke onveilige situaties mogen wij niet toestaan.’’

De sleutel van de oplossing is het doorlopen van een vergunningsaanvraag. Daar zitten mogelijkheden om de woning aan eisen te laten voldoen. De bewoners willen op termijn een nieuwe woning bouwen. Een tijdelijke vergunning kan de periode tot het zo ver is overbruggen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.