Rechter: Haarlemmermeer hoeft niet op te treden tegen illegale woning in Lisserbroek

Lisserbroek (rechts).© United Photos/Paul Vreeker

Bart Boele
Haarlem

Haarlemmermeer hoeft niet op te treden tegen een huis in Lisserbroek waarvoor geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Onder bijzondere omstandigheden mag van handhaving worden afgezien.

Dat stelt voorzieningenrechter mr. M.H. Affourtit-Kramer van de Haarlemse rechtbank in een uitspraak van 5 februari 2021 in een zaak waarbij de Lisserbroekers en de gemeente Haarlemmermeer tegenover elkaar stonden.

Volgens de rechter moet een gemeente optreden bij overtreding van wettelijke voorschriften. Tenzij er sprake is bijzondere omstandigheden. „Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.”

Uit de zitting blijkt dat er volgens het bestemmingsplan van Lisserbroek een woning mag staan op de plek waar het sinds 1971 door de Lisserbroekers bewoonde pand staat. De rechtszaak ging over de vraag of de bewoners er al jaren terecht van uit zijn gegaan dat ze hier konden blijven wonen omdat er geregeld contact is geweest met de gemeente, die verder geen actie ondernam.

Toezegging

Volgens de gemeente betekent dat laatste niet dat er niet meer handhavend kan worden opgetreden. Er zijn weliswaar contacten van de gemeente geweest met de bewoners, maar volgens de gemeente gaat het niet om een ’ondubbelzinnige toezegging’ waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de aanwezigheid van de woning geen overtreding is of dat er niet zou worden gehandhaafd.

Legalisatie is mogelijk, als er een omgevingsvergunning voor de woning wordt aangevraagd. Dat hebben de bewoners tot nu toe niet gedaan, omdat ze weten dat het pand niet voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Mede daarom willen ze een nieuwe woning bouwen en niet eerst investeren in het oude pand.

De voorzieningenrechter stelt dat zo’n vergunning nog steeds kan worden aangevraagd om de woning te legaliseren en te behouden. Door de gemeente is tijdens de rechtszitting aangegeven dat dit een oplossing kan zijn. De gemeente „heeft voorts ter zitting aangegeven dat op dat moment (als er een aanvraag ligt) zal worden beoordeeld of de woning voldoet aan de geldende voorschriften. Indien dit niet zo blijkt te zijn, breekt dan pas het moment aanbreekt om de gevolgen daarvan te bespreken.” Hierbij heeft de gemeente nogmaals aangegeven dat de woning past binnen het bestemmingsplan.

Komende week buigt de Raad van State zich over deze kwestie.

De zaak kwam eerder in de publiciteit nadat PvdA, CDA en Christenunie hierover vragen stelden aan het college van B en W in Haarlemmermeer.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.