Hier zijn alle door deze krant gewobde stukken van GGD Kennemerland over Tata Steel en longkanker

In de stukken die deze krant kreeg van de GGD, zijn verschillende passages weggelakt.

In de stukken die deze krant kreeg van de GGD, zijn verschillende passages weggelakt.© Screenshot

Bart Vuijk
Haarlem

Waarom is Tata Steel geschrapt uit een belangrijk rapport over longkanker in de IJmond? En wie heeft er bevel toe gegeven om de fabriek weg te gummen uit het rapport? Deze vragen stonden centraal bij diverse wob-verzoeken die deze krant richtte tot de GGD.

Op 3 juli publiceerden wij artikelen over dit rapport. We geven op veler verzoek de versies vrij. De wob-stukken zoals we die van de GGD ontvingen, en de door onszelf bewerkte stukken. In de originele stukken zijn alle kritische passages die onthulden dat directeur Bert van de Velden van GGD Kennemerland zelf bevel heeft gegeven om Tata Steel te schrappen, weggelakt. In het tweede document hebben wij die lak verwijderd. De namen van beleidsmedewerkers blijven wel weggelakt.

Aanvankelijk publiceerde GGD Kennemerland de stukken zoals aan ons aangeleverd ook op zijn eigen website. Na onze publicatie zijn die stukken weer verwijderd en ditmaal met onleesbare weglakkingen weer teruggeplaatst.

Vorig jaar diende deze krant ook een wob-verzoek in over dezelfde kwestie. Dit verzoek had betrekking op de externe communicatie tussen GGD-functionarissen en Tata Steel. Ook vroegen wij toen alle 31 conceptversies van het rapport op. Hieruit bleek hoe gaandeweg niet alleen Tata Steel uit het definitieve rapport verdween, maar ook het zwaartepunt van de mogelijke oorzaak van longkanker in Beverwijk (27% boven het landelijk gemiddelde) verschoof van ’Tata Steel’, ’basismetaalindustrie’, ’industrie’ en uiteindelijk ’luchtverontreiniging’ naar ’rookgedrag’.

Ook kwam deze krant er door onderzoek achter dat in sommige wijken het aantal longkankergevallen nog veel hoger was.

De stukken zoals we die ontvangen hebben van de GGD:

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.