Haarlemse buitengewoon opsporingsambtenaren voortaan ook actief buiten de gemeentegrens

Boa’s van de gemeente Haarlem.

Boa’s van de gemeente Haarlem.© Archieffoto United Photos/Paul Vreeker

Marlies Vording
Haarlem

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uit Haarlem kunnen voortaan worden ingezet in andere gemeenten uit de regio Kennemerland en vice versa. Een nieuw convenant maakt de uitwisseling van handhavers mogelijk zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

De samenwerking is vooral bedoeld om tekorten aan personeel bij ziekteverzuim en calamiteiten aan te pakken. Tijdens de pandemie hebben de regiogemeenten gemerkt vaak handen tekort te komen vanwege besmettingen of quarantaines.

Ook anticiperen de gemeenten op een warme, drukke zomer. Met mooi weer is handhaving op de stranden van Bloemendaal en Zandvoort belangrijk vanwege het grote aantal bezoekers.

In het convenant stellen de deelnemende gemeenten vast onder welke voorwaarden boa’s elders kunnen worden ingezet. Dat is altijd van tijdelijke aard. Haarlemse handhavers hoeven nooit gedwongen hulp te verlenen in andere gemeenten: uitwisselingen gaan op vrijwillige basis.

Onder de Veiligheidsregio Kennemerland naast Haarlem de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Na de coronacrisis evalueren de gemeenten of er behoefte aan is om het convenant te verlengen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.