Premium

Noord-Holland wil dat buitenland en zeescheepvaart stikstofneerslag in natuur met dezelfde percentages verminderen als landbouw, verkeer en industrie

Herten in de zeereep. Het Noord-Hollandse duingebied is kwetsbaar voor stikstof.
© Peter Schat
Haarlem

Noord-Holland heeft een strategie tegen het stikstofprobleem. Per natuurgebied is vastgesteld met hoeveel procent de stikstofneerslag moet worden teruggebracht. Elke sector levert een gelijk aandeel.

In twaalf Noord-Hollandse natuurgebieden slaat te veel stikstof neer. Provinciale Staten hebben vastgesteld met hoeveel procent dat de komende jaren omlaag moet. De doelen brengen ’gebiedsgerichte aanpak’ van het stikstofprobleem dichterbij. Tot eind volgend jaar heeft de provincie de tijd om over de aanpak met het Rijk over tot overeenstemming te komen. Uitgangspunt van de door Noord-Holland omarmde strategie is, dat elke sector de stikstofuitstoot met hetzelfde percentage omlaag brengt, als per Natura 2000-gebied is vastgesteld.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.