Premium

Evolutie van berouw | column Nico van Straalen

Nico van Straalen
© Dijkstra b.v.

De ontwikkelingen in de landelijke politiek van de afgelopen weken zetten me aan het denken over de emoties waar onze politici en bestuurders zo’n moeite mee hebben: schuld bekennen, berouw betonen en boete doen.

Ik vind berouw een van de mooiste verworvenheden van de menselijke maatschappij. De katholieke kerk heeft dat zelfs geïnstitutionaliseerd: elke gelovige kan te biecht. Een misstap kan je vergeven worden. Je moet schuld bekennen en je zult ervoor moeten boeten, maar als je dat oprecht doet, volgt vergiffenis. Ik vind het een teken van beschaving dat zoiets mogelijk is. Maatschappijen waarin mensen elkaar niet kunnen vergeven, waarin wandaden van 100 jaar geleden niet erkend en besproken zijn, vervallen continu in twisten en burgeroorlog.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.