Meer vertraging voor kind met lagere sociaaleconomische status

ANP Producties | Bron: ANP

Basisschoolleerlingen met een lage of gemiddelde sociaaleconomische achtergrond hebben door de schoolsluitingen van afgelopen jaar aanzienlijk meer leerachterstanden opgelopen dan leerlingen met een hoge sociaaleconomische status. Tot die conclusie komen wetenschappers van de Universiteit Maastricht. Ze hebben gegevens uit het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs geanalyseerd. Dat is lopend onderzoek onder 289.000 leerlingen van 1300 scholen.

Bij rekenen en wiskunde, spelling en begrijpend lezen is de achterstand ongeveer anderhalf keer zo groot, ontdekten de onderzoekers. "Bovenop deze verschillen is er nog extra vertraging in de leergroei bij leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, leerlingen uit eenoudergezinnen en grote gezinnen", vult onderzoeker Carla Haelermans aan.

Op scholen die heel veel kinderen uit een lager sociaaleconomisch milieu tellen, doen ook de andere leerlingen het relatief slecht, melden de onderzoekers. Het grootste probleem zit bij begrijpend lezen, daarna volgen rekenen/wiskunde en spelling.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.