Marcus Azzini weg bij Oostpool, bestuurscultuur wordt aangepakt

ANP Producties | Bron: ANP

Marcus Azzini vertrekt definitief als artistiek directeur van Toneelgroep Oostpool in Arnhem naar aanleiding van de uitkomsten van een 'signaal-en cultuuronderzoek' dat werd ingesteld na meldingen over grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap. Hij had zijn werk vorig jaar al neergelegd. Ook wordt de wijze van besturen van de groep nu aangepakt, is dinsdag door Oostpool bekendgemaakt.

Uit een totaal van 53 meldingen constateert de speciale onderzoekscommissie een "patroon van grensoverschrijdend gedrag" én "een cultuur waarbinnen dit gedrag heeft kunnen plaatsvinden." Het gaat niet echt over vastgestelde feiten.

"De consistente meldingen aangaande grensoverschrijdend gedrag met een seksuele connotatie (seksuele intimidatie), intimidatie/pesten en machtsmisbruik door de artistiek directeur laten zien dat een belangrijk aantal melders heeft ervaren dat zij zich in meer of mindere mate (in seksuele zin) geïntimideerd en gepest hebben gevoeld als gevolg van zijn gedrag en/of handelen", staat er in de rapportage van het onderzoek. "Het feit dat er ook melders zijn die zich in positieve zin hebben uitgesproken over de artistiek directeur doet hier niets aan af."

Met name intimidatie en pesten

En ook van de inmiddels vertrokken zakelijke directeur is het "aannemelijk" dat hij niet vrijuit gaat: "Wat betreft de meldingen over grensoverschrijdend gedrag door de voormalig zakelijk directeur moet worden opgemerkt dat deze uitsluitend betrekking hebben op intimidatie/pesten en machtsmisbruik en niet op grensoverschrijdend gedrag met een seksuele connotatie (seksuele intimidatie) en/of drank- en drugsgebruik."

Verscheidene medewerkers probeerden nog wel te spreken met de directie of wendden zich tot de toenmalige Raad van Toezicht, de externe vertrouwenspersoon en of de bedrijfsarts, maar "vonden hier geen of onvoldoende gehoor". Werkwijze en rollen van bestuur en directie moeten nu grondig onder de loep worden gehouden, zo is de aanbeveling die inmiddels is overgenomen. Nu ook de oude voorzitter zich eind vorig jaar niet meer beschikbaar heeft gesteld, is het tijd voor een nieuwe, die met de Raad gaat bouwen aan "een veilige, integere en inspirerende werkomgeving."

"De ervaren pijn uit het verleden kunnen we als Raad van Toezicht en als organisatie niet meer wegnemen bij degenen die het betreft. Dat betreuren wij ontzettend. Ik heb met eigen ogen gezien wat het effect is geweest van deze ervaringen op de melders", zegt Rinske van Heiningen, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.

De komende periode zal Toneelgroep Oostpool veel tijd besteden aan nazorg.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.