Havens in Noordzeekanaalgebied hadden het afgelopen jaar te maken met een lagere overslag door corona en energietransitie

De havens aan het Noordzeekanaal kenden een lagere overslag in 2020.© archieffoto

Pieter van Hove
IJmond

De havens langs het Noordzeekanaal kenden in 2020 een daling van de overslag vanwege de coronacrisis en – vooral – de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar alternatieve vormen van energie, zoals windenergie en waterstof. Hierdoor is de overslag van kolen behoorlijk afgenomen.

In IJmuiden daalde de overslag met vier procent tot 16 miljoen ton. Dit kwam voornamelijk op naam van Tata Steel. De haven van Beverwijk zag ook de overslag dalen, te weten van 648.000 ton tot rond de 472.000 ton. Zaanstad daarentegen kende een lichte stijging naar 194.000 ton tegen 180.000 ton in 2019. Dit zijn overigens nog voorlopige cijfers. De definitieve overslagcijfers volgen nog.

De kolenoverslag daalde vorig jaar in de Amsterdamse haven met maar liefst 52 procent tot 7,5 miljoen ton. In 2019 bedroeg de overslag van kolen nog 15,6 miljoen ton. Directe oorzaken van deze forse daling waren de sluiting van de Hemwegcentrale in december 2019 en de lage gasprijs waardoor kolen verhoudingsgewijs duur waren.

De totale overslag in 2020 voor de Noordzeekanaal-havens (Beverwijk, IJmuiden, Zaanstad en Amsterdam) kwam vorig jaar uit op circa 91 miljoen ton tegen 105 miljoen ton in 2019. Voor de cruisevaart was 2020 een jaar om snel te vergeten. Als gevolg van de pandemie hebben Amsterdam en IJmuiden geen zeecruiseschepen ontvangen. Het jaar daarvoor waren dat er nog 117 stuks.

Koen Overtoom, algemeen-directeur van Port of Amsterdam hoopt dit jaar op herstel. ,,We zijn 1 januari begonnen met onze nieuwe vierjarige strategie. Die staat in het teken van het versnellen van de energietransitie door te investeren in energie-infrastructuur en digitalisering om een toekomstbestendige haven te zijn. Wij zetten onverminderd in op verduurzaming en tegelijkertijd versterken wij onze rol van Europese zeehaven.”

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.