Utrecht wil basisschoolplekken eerlijker verdelen

ANP Producties | Bron: ANP

De gemeente Utrecht en de scholen in deze stad willen de aanmelding van kinderen voor het basisonderwijs eerlijker laten verlopen. Alle kinderen moeten dezelfde kans maken op een plaats op de school waar hun ouders ze het liefst naartoe zouden sturen.

Volgens het plan gaan alle Utrechtse ouders hun kind daarom centraal en via één aanmeldformulier aanmelden voor die school, zodra het kind drie jaar wordt. De beschikbare plaatsen worden dan gelijktijdig en automatisch verdeeld.

"Door te zorgen voor gelijke omstandigheden voor iedereen, krijgen alle kinderen evenveel kans om zich aan te melden op een school van hun voorkeur", zegt onderwijswethouder Anke Klein. "Wachtlijsten én vooraanmeldingen behoren straks tot het verleden."

"Wij zijn blij dat we in Utrecht overgaan op een stedelijk aanmeldsysteem. Een transparant en eerlijk systeem vergroot de kansengelijkheid voor alle Utrechtse kinderen en geeft rust bij ouders en scholen", vult een woordvoerster van de schoolbesturen aan.

Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn, worden eerst de kinderen geplaatst die bijvoorbeeld al een broertje of zusje op een bepaalde school hebben. Als het verder nog nodig is, wordt er geloot.

Het is de bedoeling dat ouders hun kinderen vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) op de nieuwe manier gaan aanmelden.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.