Langdurige zorg blijft bij 8 januari als startdatum vaccinatie

ANP Producties | Bron: ANP

Hoewel de mensen in acute zorg sneller gevaccineerd kunnen worden, houden de partijen in de langdurige zorg vast aan de uitgestippelde tijdsplanning en werkwijze voor de vaccinaties. Vanaf 8 januari wordt gestart met de vaccinatie van zorgmedewerkers in de verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en daarna in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Dat hebben ActiZ, NVAVG, Verenso, VGN, V&VN en Zorgthuisnl laten weten. Ze zeggen wel begrip te hebben voor de wens om ook medewerkers in de acute zorg snel te laten vaccineren.

De coronacrisis legt volgens de partijen in de langdurige zorg een ongekend hoge druk op het hele Nederlandse zorgstelsel. Ze vinden het daarom belangrijk dat langdurige en acute zorg samen optrekken om het virus het hoofd te bieden. "De uitbreiding van de groep zorgmedewerkers die toegang krijgt tot de eerste vaccins met de acute zorg, mag niet ten koste gaan van de bescherming van kwetsbare bewoners van instellingen", aldus de partijen.

De partijen verwijzen ook naar de Gezondheidsraad die afgelopen week, opnieuw, adviseerde dat gestart zou moeten worden met vaccineren van de meest kwetsbare ouderen zelf. "Dat is van het grootste belang en gelukkig is de verwachting dat ook het vaccineren van kwetsbare ouderen op korte termijn kan starten. Alles hangt af van de snelheid waarmee er veel nieuwe vaccins beschikbaar komen. De voorbereidingen voor het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en andere kwetsbare ouderen zijn in volle gang. Dat geldt overigens ook voor zorgmedewerkers die bij de mensen thuis komen, daar is de druk minstens zo hoog", aldus de partijen in de langdurige zorg.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.