Viruswaarheid verliest opnieuw kort geding, deze keer tegen inzet PCR-test

Willem Engel van Viruswaarheid op een demonstratie op het Malieveld© ANP/Sem van der Wal

Mirjam van der Puijl

De rechtbank Den Haag heeft opnieuw een kort geding van Viruswaarheid naar de prullenmand verwezen. Deze keer was de inzet het gebruik van de PCR-test en de overheidscommunicatie over het coronavirus.

In de uitspraak vandaag wijst de voorzieningenrechter de claim af dat het gebruik van de PCR-test in strijd is met voorschriften van fabrikanten en stelt dat de actiegroep heeft ,,verzuimd dit deugdelijk te onderbouwen’’. De rechter stelt vast dat de staat de test gebruikt om aanwezigheid van het coronavirus op te sporen en niet om een diagnose te stellen, zoals de actiegroep had betoogd, waarvoor inderdaad een arts nodig is. Volgens de rechter gaat het testbeleid hier ook vanuit. Wel ging de rechter mee in de redenering dat de aanduiding ’COVID-19-patienten’, die het RIVM gebruikt op haar website, niet klopt. ,,Op zijn minst ongelukkig’’, aldus de rechter.

Ook de eis van Viruswaarheid dat de overheid de communicatie zou aanpassen wees de rechter af, met de opmerking dat het het moeilijk is ,,op voorhand al een oordeel te vormen over de mogelijke onrechtmatigheid van toekomstige overheidsinformatie’’. De overheidsinformatie noemde de rechter ,,zeer uitvoerig’’ en controleerbaar. Voor eventuele veranderingen wees hij op voortschrijdend inzicht.

Voorafgaand aan de uitspraak wijdde de rechter nog woorden aan de nadelige gevolgen van de situatie rondom de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen. ,,Mensen worden belemmerd in hun vrijheden. Bedrijven hebben te maken met grote omzetdalingen en hebben moeite het hoofd boven water te houden. Dat is vreselijk. Dat betwist de Staat overigens ook niet. Die omstandigheden nemen alleen niet weg dat het de verantwoordelijkheid én bevoegdheid van de Staat is om te bepalen wat de beste manier is om met het coronavirus om te gaan en welke maatregelen getroffen moeten worden om de samenleving tegen (de gevolgen van) het coronavirus te beschermen. De Staat heeft daarbij een ruime beleidsvrijheid die de rechter heeft te respecteren.’’

In het kort geding had de actiegroep ,,beëindiging van het strijdige gebruik van de PCR-test en een veroordeling van de staat tot het wijzigen van het communicatiebeleid’’ geëist. Naast een einde aan de testen wilde de actiegroep ook dat de rechter een einde maakt aan de ’alarmerende berichtgeving’ van de regering.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.