Premium

Stadsrechten in Haarlem, maar waarom? Haarlem was in de dertiende eeuw een flink boerendorp

Op de 23 november 1245 verleende graaf Willem II Haarlem stadsrechten. Vandaar dat in 1957 in de Pandpoort – het middeleeuwse poortje links van het stadhuis – een beeldje van deze graaf werd geplaatst. Met het stadsrecht werd Haarlem, een plaatsje met niet veel meer dan 2.000 inwoners, nog geen stad.

Feitelijk was zij, net als Delft, Leiden of Gouda, die in dezelfde periode stadsrechten kregen, een flink boerendorp. Wel had graaf Floris IV, de vader van Willem II, Haarlemse kooplui al zo’n twintig jaar eerder in heel zijn graafschap vrijstelling van tol verleend, wat erop lijkt te wijzen dat de Haarlemse handel al zo belangrijk was dat de landheer er rekening mee hield.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.