’Tikfout’ in begroting kost Velsen nog eens 900.000 euro

De gemeente Velsen ontdekte een rekenfout in de eigen begroting.
© Foto: Truus van Gog/Hollandse Hoogte
Velsen

Een fout in een rekensom in de begroting van Velsen kost de gemeente nog eens 900.000 euro, bovenop de bezuinigingsopgave van (uiteindelijk) ruim zes miljoen euro.

,,Ik betreur dat deze fout op dit moment pas naar buiten komt. Excuses zijn op zijn plaats’’, schrijft verantwoordelijk wethouder Jeroen Verwoort in een memo aan de gemeenteraad.

Het gaat om geld dat Velsen moet sparen voor de bijdrage aan de verbindingsweg tussen de snelwegen A8 en A9. ,,Bij de verwerking in het financiële meerjarenperspectief is een typefout gemaakt om het jaarlijkse spaarbedrag te berekenen. Daardoor wordt per abuis € 1,2 miljoen gespaard in plaats van € 2,1 miljoen’’, legt Verwoort uit.

Als Velsen dat niet oplost, ontstaat in de begroting van 2024 een tekort van 100.000 euro. De vraag is of de provincie, toezichthouder van de gemeentefinanciën, dat pruimt. Die eist een stabiel financieel beeld en een begrotingsoverschot in 2024, geeft de wethouder al toe.

Lees ook: Velsen moet wéér meer bezuinigen: ’Nog een keer een klap in ons gezicht’

Ook een vorm van ’niets doen’, zo draagt Verwoort aan, is het te overbruggen verschil van het spaarbedrag pas in gang te zetten als de provincie Noord-Holland een besluit heeft genomen over de verbinding tussen de A8 en A9.

Beide hebben niet de voorkeur bij het college, schrijft Verwoort. B en W stellen de gemeenteraad voor om na 2024 extra en langer te gaan sparen, en het spaarbedrag pas vanaf 2025 te verhogen, met 125.000 euro per jaar, vijfenhalf jaar lang. In het oude voorstel zou de geschrapte bijdrage voor de A8-A9 in acht jaar zijn opgespaard.

Op deze manier voorkomt de gemeente dat er extra bezuinigd moet worden - wat ook een optie had kunnen zijn.

Daarnaast keek Velsen naar de bijdrage voor klimaatmuseum BRAK in IJmuiden aan Zee. Nu dat museum er (vermoedelijk) niet meer komt, valt een jaarlijks bedrag vrij van vergelijkbare omvang. Maar die oplossing geniet evenmin de voorkeur van B en W.

Lees ook: Met de financiële meevallers van het Rijk rekent Velsen zich nog niet rijk: ’Het betekent niet dat we minder hoeven te bezuinigen’

Lees ook: Raadsfracties in Velsen proberen bezuinigingen van vijf miljoen te dempen

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.