Premium

Haarlemse kaapvaarder Jan Janszoon was de schrik van de Middellandse Zee, maar volgens Abdelkader Benali geen ordinaire piraat

Schilderij van de zeepiraat Jan Janszoon, door Pier Francesco Mola
© Louvre
Haarlem

Mogen we behalve op Tromp, De Ruyter en Hein ook trots zijn op Jan Janszoon, de beruchte zeerover uit Haarlem?

De keuzes die Jan Janszoon (1560-1641) op zijn vijftiende maakte zijn niet los te zien van de onderdrukking en gruwelen onder de Spanjaarden. De latere zeerover, die de schrik van de Middellandse Zee zou worden, had in het welvarende Haarlem, alles geleerd over scheepsbouw en zeilen. Zijn stad ging in 1573 ten onder tegen de Spanjaarden. Te midden van die ellende groeide Janszoon op, vervuld van haat tegen alles wat Spanje was. Tot overmaat van ramp sloten de Staten van Holland een wapenstilstand. Een daad die hij als verraad zag. Die hem vervreemdde van zijn vaderland. Hij trad in dienst van Marokko en handelde onder meer in Nederlandse slaven.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.