Een wedstrijdje toezicht houden op staalfabriek Tata uitgevochten bij de bestuursrechter: harder optreden tegen stikstofuitstoot?

IJmuiden

Een niet alledaagse rechtszaak donderdag voor de bestuursrechter in Haarlem. De ene toezichthouder die de ander tot de orde roept. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil dat de provincie harder optreedt tegen de stikstofuitstoot van Tata Steel in IJmuiden.

Het gaat onder andere om de stikstofuitstoot van de pelletfabriek te verminderen als dat technisch mogelijk is. In de pelletfabriek maakt Tata knikkers van ijzerertspoeder.

Kern van de rechtszaak is dat de inspectie wil dat de provincie Tata verplicht om onderzoek te doen naar de best beschikbare technieken om de uitstoot van stikstofoxiden omlaag te krijgen. Daarmee zou meteen een enorme gezondheidswinst geboekt worden aangezien de uitstoot van stikstofoxide leidt tot het voortijdig overlijden van 2600 mensen per jaar. De pelletfabriek is de grootste bron van de uitstoot van stikstofoxide in Noord-Holland, aldus de ILT.

Volgens de provincie Noord-Holland is het onrealistisch dat Tata tientallen miljoenen euro’s investeert om aan de Europese normen te voldoen. Tegen dat besluit is de inspectie in beroep gegaan waarover de rechtszaak vandaag gaat.

De rechtszaak is saillant omdat de provincie onder gedeputeerde Olthof strakker toezicht wil houden op Tata Steel dat onder vuur ligt door omwonenden. Olthof verving gedeputeerde Tekin die aftrad omdat de dienst Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in de fout ging bij de handhaving van de milieuvergunning.

De dienst, die weer namens de provincie toezicht houdt, had jarenlang niet in de gaten dat er veel te veel stof werd uitgestoten dan was toegestaan volgens de milieuvergunning. Tata meldde de overschrijding nota bene zelf aan de omgevingsdienst die daarop weer de fout in ging door de overschrijding niet te melden aan hun politieke baas de provincie Noord-Holland.

Dan is het lastig toezicht houden bij het uitdelen van dwangsommen door de provincie aan Tata Steel wegens milieuovertredingen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.