Provincie wil milieuvergunning Tata Steel aanscherpen

De provincie Noord-Holland ziet ’ruimte voor aanscherping’ van de milieuvergunningen voor vijf grote fabrieken van Tata Steel. Ook de handhaving kan scherper.

De provincie heeft de vergunningen voor de sinterfabriek, pelletfabriek, oxystaalfabriek en de twee hoogovens onder de loep genomen. Over een aantal van die fabrieken komen veel milieuklachten binnen van omwonenden. De twee kooksfabrieken waren al eerder onderwerp van een onderzoek, waarbij ook werd gesteld dat de vergunningen beter kunnen. Het onderzoek is in opdracht van gedeputeerde Jeroen Olthof verricht door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die Tata Steel controleert.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.