Sprankje hoop voor Nieuweweg Hillegom: naar aantal drempels wordt nog eens goed gekeken

© Tekening Freek Kroon
Hillegom

Moeten er werkelijk veertien verkeersdrempels komen op de ongeveer één kilometer lange Hillegomse Nieuweweg of kan het ook een onsje minder? Dat gaat verkeerswethouder Jan van Rijn onderzoeken. Hij deed die toezegging aan de gemeenteraad die hem aan de tand voelde over de herinrichtingsplannen, die bij bewoners en gebruikers van de weg de nodige commotie hebben veroorzaakt.

De Nieuweweg in het buitengebied van Hillegom is een smalle weg in het bollengebied die de Haarlemmerstraat (N208) met de Margrietenlaan verbindt. Aan de weg ligt onder andere woonzorgcentrum Den Weeligenberg, een aantal bollenbedrijven en een handjevol woningen.

De weg is aan een grote opknapbeurt toe en de gemeente bereidt die klus nu voor. Tot groot ongenoegen van de bewoners en de bedrijven aan de Nieuweweg is Hillegom van plan veertien drempels in het wegdek te leggen. Aangezien de weg ongeveer een kilometer lang is, komt dat neer op ongeveer om de 75 meter een drempel. ,,Enorme en absurde obstakels voor het plaatselijke werk- en bestemmingsverkeer’’, aldus de bewoners. Namens hen sprak Yolanda Heemskerk onlangs in bij een commissievergadering in het gemeentehuis.

Volgens Heemskerk zal vooral het landbouwverkeer last hebben van de drempels. ,,Met name in de bloementijd, rooitijd en planttijd zijn er veel verkeersbewegingen. Vrachtverkeer en landbouwvoertuigen moeten meerdere malen per dag stapvoets of kruipend over die veertien drempels heen, wat een enorme belemmering vormt voor de bedrijfsuitvoering’’, voerde zij aan.

De bewoners - die al een handtekeningenactie hielden - vinden ook dat ze gebrekkig over de plannen zijn geïnformeerd. Zo kregen sommigen brieven van de gemeente over de op handen zijnde herinrichting en anderen weer niet.

Binnen de gemeenteraad wordt er inmiddels door een aantal partijen ook met verbazing gekeken naar de plannen. De oppositie vindt dat in het ontwerp voor de ’nieuwe’ Nieuweweg ’onvoldoende rekening is gehouden met het speciale karakter van de weg en met de wensen en bedenkingen van bewoners en ondernemers’. Bloeiend Hillegom, VVD, D66 en GroenLinks dienden daarom een motie in waarmee het college van B en W werd opgeroepen de dialoog aan te gaan met de bewoners en op zoek te gaan naar een oplossing die wel draagvlak heeft.

Wethouder Jan van Rijn legde uit dat het allemaal niet zo eenvoudig is als het lijkt. Volgens hem heeft de gemeente zich te houden aan de wet en die schrijft voor dat de weg ’duurzaam veilig’ wordt heringericht. Dit houdt concreet in dat er snelheidsremmende voorzieningen moeten komen. Gebeurt dit niet, dan gaat volgens Van Rijn de politie niet handhaven en is de gemeente juridisch aansprakelijk als er ongelukken gebeuren.

Een aantal partijen in de raad is daarvan niet overtuigd en denkt dat maatwerk mogelijk is. Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom): ,,Als we alle wegen in Hillegom zo gaan opknappen, hebben we een probleem. En waarom konden we de Noorder Leidsevaart wel opknappen zonder drempels - terwijl dat daar ook door de politie werd geadviseerd - en kan dat niet bij de Nieuweweg?’’

Op die laatste vraag moest Van Rijn het antwoord schuldig blijven. ,,Dat is niet onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd, want toen was ik nog geen wethouder.’’ Hij beloofde nogmaals met de bewoners in gesprek te gaan en te onderzoeken of toch een kleiner aantal drempels volstaat. De wethouder wees er verder op dat de drempels slechts acht centimeter hoog en zes meter lang worden. ,,Er is pas sprake van discomfort als men harder dan 60 kilometer per uur er overheen rijdt.’’

De motie werd overigens niet aangenomen. Voor CDA en BBH (samen 12 van de 19 zetels) was de toezegging van de wethouder voldoende om deze te verwerpen. Frank Evers (BBH): ,,Een wethouder moet zich aan de wet houden, het woord zegt het al.’’ Kees Langeveld (CDA): ,,Dat landbouwverkeer niet wordt gehinderd, is belangrijk. Maar die drempels worden geen dijken maar glooiingen.’’

Volgens ex-Bloeiend Hillegom-raadslid Co Jansen, die tegenwoordig zijn eigen fractie bestiert, hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn: ,,Zet een bord neer dat alleen bestemmingsverkeer de Nieuweweg op mag en alles is opgelost.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.