Premium

André Jurjus neemt voorzittershamer Participatieraad Haarlem over van Ruth Nelemaat: ’Je kan het verschil maken’

Ruth Nelemaat heeft de voorzittershamer van de Participatieraad Haarlem doorgegeven aan opvolger André Jurjus.
© Foto United Photos/Rob van Wieringen
Haarlem

Van de toegankelijkheid van de stad voor mensen met dementie tot een nieuwe manier van omgaan met mensen met oplopende schulden. De Participatieraad Haarlem geeft al jarenlang advies over alle zaken die met de zelfredzaamheid van burgers. Onlangs gaf voorzitter Ruth Nelemaat de voorzittershamer door aan opvolger André Jurjus. ,,Het is leuk om te merken dat je invloed hebt.’’

In 2013 kwam de Participatieraad Haarlem - bestaande uit vijftien leden en een voorzitter - voort uit drie kleinere adviesraden. Sindsdien geeft de onafhankelijke groep betrokken vrijwilligers de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over alle mogelijke vraagstukken uit het sociaal domein. Om de vier jaar worden nieuwe leden gekozen. Na maximaal twee termijnen vindt een wissel plaats.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.