Gedeputeerde trekt niet de beurs voor voedselbank, wil wel op werkbezoek

De Noord-Hollandse PVV-fractie met van links af Nick Kaptheijns, Ilse Bezaan en Marco Deen.
© PVV NH
Haarlem

Voedselbanken zijn een gemeentelijke aangelegenheid. Daarom onderneemt de provincie Noord-Holland geen actie om de voedselbanken te steunen.

Dat krijgen de drie PVV-Statenleden te horen van Gedeputeerde Staten in antwoord op de schriftelijke vragen die zij stelden. De PVV wilde weten of GS het ook onacceptabel vindt dat steeds meer Noord-Hollandse kinderen door de coronacrisis in armoede dreigen op te groeien. En of GS ook vindt dat Stichting Kinderen van de Voedselbank zeer waardevol werk doet om deze kinderen zo goed mogelijk te helpen. Daarover verschilt GS niet van mening met de PVV. GS vindt het over het algemeen schrijnend als kinderen in armoede opgroeien.

Vervolgens vraagt de fractie of de provincie dan niet bereid is om op de website en alle socialemediakanalen van de provincie verwijzingen te plaatsen naar Stichting Kinderen van de Voedselbank en alle Noord-Hollandse voedselbanken, ’zodat meer potentiële donateurs en vrijwilligers bereikt kunnen worden?’ Ook dit is de provincie niet van plan: ’Er zijn talloze organisaties die zich inzetten voor maatschappelijk belangrijke onderwerpen. De provincie draagt al deze organisaties een warm hart toe, maar beschouwt haar eigen website en social media-kanalen niet als de geëigende plek om verwijzingen naar dergelijke organisaties op te nemen. Wel zijn wij bereid om een werkbezoek te brengen aan een voedselbank en hieraan – en aan de problematiek van de voedselbanken – aandacht te besteden.’

In de Statenvergadering van mei diende PVV al een motie in, waarin om steun voor de voedselbanken werd gepleit. De motie werd ontraden door gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks) en niet aangenomen. Toen verwees ze naar Amsterdam, waar de voedselbank voedsel genoeg had. En dat voedselbanken draaien op donaties, niet op subsidies.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.