Premium

Bevrijding: ’We gaan jullie eten en kleding geven’

© Foto Niod

Vanaf half april was Laurens Bouwman uit Laren, anderhalf jaar oud, met zijn moeder geïnterneerd in kamp Tjideng. ,,Zonder opgaaf van reden werden wij in juni 1945 overgeplaatst naar kamp Lampersari-Sompok in Semarang. Op een dag in augustus 1945 stond de poort daar open.’’ Bevrijding. Per trein reisden zij naar Batavia, waar de hereniging met vader volgde. In verband met diens ziekte, ging het gezin in augustus 1949 naar Nederland.

Voor de vijfjarige Jan Klok, die met zijn moeder in het kamp van Moentilan terecht was gekomen, in het zicht van de vulkanen Merapi en Merbaboe op Midden-Java, bracht 15 augustus 1945 geen uitbundig bevrijdingsfeest met zich mee. ,,Wij moesten nog enkele maanden in het kamp blijven onder bescherming van Brits-Indische Ghurka’s’’, vertelt Katwijker Klok. ,,In het najaar werden wij met een aantal andere ex-krijgsgevangen in vrachtwagens onder bescherming van Ghurka’s in een paar etappes naar Semarang vervoerd. Het was een angstig transport, want onderweg werden wij soms belaagd door de naar onafhankelijkheid strevende bersiap-strijders, die door onze goed bewapende begeleiders met geweervuur op afstand werden gehouden.’’

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.