Informatiebeveiliging Haarlemmermeer nog steeds onder de maat, blijkt uit onderzoek

Goede IT’ers zijn moeilijk te vinden.
© internetredactie
Hoofddorp

Haarlemmermeer voldoet niet aan alle verplichtingen voor informatiebeveiliging. Dat constateert de rekenkamercommissie van de gemeenteraad na een onderzoek.

De situatie is na een vorig onderzoek in 2016 wel verbeterd. De rekenkamercommissie is nu op het punt gekomen om zich af te vragen of de gemeente Haarlemmermeer wel optimaal is te beveiligen.

Er is een schaarste aan beveiligingsexperts op de arbeidsmarkt: wie het meest betaalt heeft de meeste kans op goede experts en dat is over het algemeen niet de overheid. Toch is beveiliging wel nodig vanwege een toenemende afhankelijkheid van informatie en informatiesystemen voor de taken waar de gemeente voor staat. Risico: de kwaliteit van hackers neemt toe.

De vraag is of Haarlemmermeer, ook als grote gemeente, in staat is voor een optimale beveiliging te zorgen. „Een belangrijke strategische keuze voor de gemeente Haarlemmermeer kan zijn of en zo ja in welke mate de gemeente in de toekomst wil samenwerken met andere gemeenten om de informatiebeveiliging (en wellicht de gehele informatievoorziening van de gemeente) op orde te krijgen”, aldus de rekenkamercommissie.

Het is aan de gemeenteraad om met de onderzoeksresultaten iets te doen. De commissie adviseert om aan B en W te vragen welk ambitieniveau zij hebben. Is het voldoende om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, wat dus nog niet zo is, of is er meer mogelijk en gewenst. De B-vraag voor de gemeenteraad is dan wat het mag kosten.

Komend najaar gaat de gemeenteraad de onderzoeksresultaten bespreken. Een van de opties kan zijn om de informatiebeveiliging uit te besteden. Daar is de rekenkamercommissie niet per se voorstander van, maar de mogelijkheid wordt de gemeenteraad aangereikt om een discussie over informatieveiligheid te voeren.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.