Huizen voor jongeren in Halfweg als er geluidsscherm langs spoorweg staat

© bart boele
Halfweg

Haarlemmermeer wil in Halfweg dertig sociale huurappartementen voor jongeren bouwen. Het plan kan pas op de middellange termijn worden uitgevoerd. Eerst moet er een geluidsscherm langs de spoorlijn Haarlem-Amsterdam komen.

De gemeente en Prorail gaan er van uit dat er drie jaar nodig is om zo’n scherm te realiseren. Pas daarna kan de ontwikkeling van het zogenaamde Sectorpark in Halfweg ter hand worden genomen, inclusief de dertig jongerenwoningen.

De eerste bouwplannen voor het Sectorpark, tussen Sugar City en Zijkanaal F, dateren al uit 2015. Twee jaar later kwamen de voorbereidingen stil te liggen omdat er vervuilde grond (met onder meer PFAS) werd aangetroffen. De bodemsanering werd daarop gestopt. Deze maand wordt daarmee verder gegaan.

In de tussentijd heeft de gemeente Haarlemmermeer de bouwplannen voor Sectorpark bekeken. Daarbij bleek dat het realiseren van woningen in het kantoorgebouw en de loods van de voormalige gemeentewerf in Halfweg lastig is. „Het blijkt dat de kwaliteit van de panden te gering is om als woning te worden omgevormd. Ook worden de kosten te hoog om ze in het betaalbare deel van de huizenmarkt te laten vallen waardoor ze voor starters financieel bereikbaar zijn. Bovendien passen de panden onvoldoende in de nieuwe omgeving”, is het oordeel van Haarlemmermeer.

In plaats van de acht kluswoningen wil de gemeente nu de jongerenwoningen bouwen. Een kwart is bestemd voor jongeren uit Halfweg. Dat was ook een wens van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die inmiddels in Haarlemmermeer is opgegaan.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.