Zestien handtekeningen onder Sportakkoord Bloemendaal

© Publiciteitsfoto Sportakkoord
Bloemendaal

Zestien Bloemendaalse sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties steunen hebben met de gemeente Bloemendaal het Lokaal Sportakkoord Bloemendaal ondertkend. Het sportakkoord beschrijft de doelen en ambities die ze samen nastreven.

In het akkoord spreken ze vijf doelstellingen uit:

De gemeente, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties beogen:

1. Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van alle inwoners van Bloemendaal. Hierbij hebben we extra aandacht voor de groep 65-plussers;

2. Al het beschikbare sport- en beweegaanbod op een centrale plek, voor iedereen inzichtelijk en toegankelijk;

3. Toekomstbestendige sportverenigingen die hun velden en accommodaties ook in kunnen zetten voor verschillende andere activiteiten in de gemeente;

4. Genoeg vrijwilligers voor sportverenigingen om sportaanbod te blijven bieden aan inwoners;

5. Gezonde sportverenigingen in de gemeente, met onder andere een alcohol- en rookbeleid en een gezond kantineaanbod.

Het Lokaal Sportakkoord is een uitvloeisel van het Nationaal Sportakkoord, dat is de zomer van 2018 is gesloten tussen de minister van Sport en vertegenwoordigers van NOC*NSF, sportbonden, gemeenten, provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.