Miljoenensteun Rijk voor daklozenopvang Utrecht

Utrecht

De gemeente Utrecht krijgt ruim 22 miljoen euro van het Rijk om dakloosheid in de stad en de regio eromheen fors terug te dringen. Utrecht wil met het geld tweehonderd huizen bouwen voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Bovendien krijgen de bewoners zorg en begeleiding.

In Utrecht wordt het in de daklozenopvang steeds drukker. De druk op de begeleiding neemt fors toe. De wachtlijsten voor een eigen woning voor mensen die dakloos zijn geweest, worden steeds langer.

Daarom komt de steun van het Rijk volgens wethouder Maarten van Ooijen (maatschappelijke ondersteuning) als geroepen. "Met dit geld gaan wij aan de slag om de druk op de opvang te verminderen en de terugval naar dakloosheid te voorkomen. De toekenning van het budget van het Rijk is grotendeels wat we nodig hebben om dit plan ten uitvoer te brengen."

Stabiele woonplek

Met de nieuwe woningen wil Utrecht mensen die dakloos zijn geraakt, gelijk een stabiele woonplek geven. Het is de bedoeling dat zij niet in de nachtopvang, wat een tijdelijke oplossing is, terechtkomen. "Vanuit deze basis kunnen zij een nieuwe start maken en krijgen zij hulp bij bijvoorbeeld het wegwerken van schulden", zegt een woordvoerder van de gemeente. Per individu bekijken begeleiders welke hulp iemand nodig heeft.

Het gaat om verschillende soorten zelfstandige woonplekken, zoals om tijdelijke huisvesting die een jaar of tien blijft staan. Dit zijn een soort luxe containerwoningen. Maar ook om nieuwbouwwoningen van woningbouwcorporaties en om huizen van corporaties die worden gerenoveerd en waarin plekken worden vrijgemaakt voor dit plan. Het doel is om mensen die dakloos zijn geraakt zoveel mogelijk te mengen met andere bewoners. De woningen komen niet alleen in Utrecht te staan, maar ook in vijftien andere gemeentes rondom de stad.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.