Premium

Nieuw Unicum blijft zichzelf: MS Expertisecentrum sleept zich met bewoners zo goed mogelijk door coronacrisis

Arjen Aalbers (links) en bestuurder Marten de Bruine.
Zandvoort

De instelling voor zorg en behandeling van mensen met multiple sclerose (MS) en andere lichamelijke beperkingen heeft haar naam tijdens de coronacrisis volledig eer aangedaan. Op geheel eigen wijze wist Nieuw Unicum de afgelopen maanden zorg op maat aan een zeer kwetsbare groep te blijven leveren. ,,Ik prijs me gelukkig dat ik hier ben’’, vertelt bewoner Gerrit Moek. ,,Maar ik wil wel weer gaan vissen.’’

MS Expertisecentrum Nieuw Unicum was zich al aan het voorbereiden hoe om te gaan met calamiteiten die de zorg aan de 250 bewoners in gevaar zou kunnen brengen. De mogelijke oorzaak daarvan was op dat moment niet covid-19 maar Formule-1. Een speciale werkgroep boog zich over de vraag wat de toestroom van 300.000 mensen naar Zandvoort zou kunnen betekenen voor de bereikbaarheid voor eigen personeel, bezoek, leveranciers en nooddiensten. Daarvoor kun je samen met andere zorginstellingen en de Veiligheids Regio Kennemerland een plan maken met een begindatum, een scenario voor het verloop en een afsluitdag. Evaluatie volgt. Maar dat plan kon - voorlopig - overboord.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.