Premium

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde kan lonen voor dorpshuizen Haarlemmermeer

1/5
Hoofddorp

Het kan lonend zijn voor onafhankelijke stichtingen in Haarlemmermeer met een eigen dorps- of buurthuis om bezwaar te maken tegen de WOZ-waardebepaling van hun pand. Dat blijkt uit een enquête van deze krant.

Het beleid van de gemeente Haarlemmermeer is dat er in sociaal-culturele accommodaties zoveel mogelijk ontmoetingsactiviteiten moeten zijn. De stichting Maatvast werkt daar hard aan in 26 dorpshuizen en jongerencentra, maar die worden gehuurd van de gemeente. Daarvoor betaalt Maatvast alleen het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb).

In dorpen als Abbenes, Aalsmeerderbrug, Buitenkaag, Weteringbrug, Haarlemmerliede, Nieuwe Meer, Nieuwe Brug, Cruquius, Spaarndam hebben de organiserende stichtingen hun dorps- of buurthuis in eigendom. Zij betalen naast het gebruikersdeel ook het eigenaarsdeel van de ozb en dat geheel kan fors oplopen.

De hoogte van de ozb is gebaseerd op de zogenaamde WOZ-waarde van een pand. Een klein buurthuis als Het Dijkhuis in Aalsmeerderbrug werd voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) gewaardeerd op 120.000 euro. De buurtvereniging ging in beroep, waarna de waarde werd bepaald op 90.000 euro. Dat komt nog op 500 euro ozb, veel geld voor een vrijwilligersorganisatie die ontmoetingsactiviteiten voor buurtbewoners organiseert. Dit bescheiden houten buurthuis werd gerealiseerd omdat bedrijven op Schiphol de materialen beschikbaar stelden waarmee vrijwilligers het buurthuis opbouwden. Vorig jaar werd de boel op die manier ook opgeknapt. De stichting die het Dorpscentrum Spaarndam (waardebepaling dit jaar 1.789.000 euro) exploiteert ging in het verleden al eens in beroep bij de dienst Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, die de belastingen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude regelde. Resultaat: de waardebepaling werd verlaagd. Evengoed moet er nog 8.285 euro ozb worden betaald.

De buurtvereniging in Cruquius heeft sinds 2012 drie keer bezwaar gemaakt tegen de bepaling van de WOZ-waarde van het dorpshuis. Die was eerst meer dan een miljoen euro en is inmiddels gedaald tot 593.000 euro inclusief het parkeerterrein voor de deur dat ook door omwonenden wordt gebruikt. Vorig jaar was de WOZ-waarde nog 676.000 euro. Goed voor 3.241 euro ozb, maar toch 500 euro minder dan eerst. Het dorpshuis van Cruquius wordt mede zo hoog gewaardeerd omdat het – tot de oplevering van het nieuwe dorpshuis van Badhoevedorp – veruit het mooiste dorpshuis van Haarlemmermeer was, inclusief zwevende toiletten. Het dorpshuis was zo mooi, omdat bedrijven van Cruquius Plaza materialen sponsorden en vrijwilligers de boel installeerden.

„Dit jaar heeft onze reactie op de WOZ-waardebepaling er al toe geleid dat de oorspronkelijke aanslag meteen met 72.000 euro werd verlaagd”, geeft secretaris Henk van Hulsel van de buurtvereniging Cruquius aan. „Ook daartegen hebben wij bezwaar aangetekend, mede om ook teruggave te krijgen voor de periode vanaf 2012.” In Abbenes en Nieuwe Meer is geen bezwaar aangetekend. In Weteringbrug wel, in 2013, met als resultaat: ’Het is toen opgelost’, aldus de penningmeester.

Reactie gemeente Haarlemmermeer

Gebouwen met een sociaal-culturele functie kunnen niet worden vrijgesteld van onroerendezaakbelasting, laat de gemeente Haarlemmermeer in een reactie weten. Er mag ook geen ’vriendelijk prijsje’ worden overeengekomen.

„De wijze waarop woningen, kantoorpanden of bijvoorbeeld ook buurthuizen worden gewaardeerd is vastgelegd in de wet Waardebepaling Onroerende Zaken (WOZ). Daarbij speelt de waarde van de grond een rol en de waarde van de opstal, het object. De waarde van de grond is voor het merendeel gebaseerd op de grondprijzennota van de gemeente Haarlemmermeer, de waarde van de opstal doorgaans op basis van de objectkenmerken en de waarde in het economisch verkeer (verkooptransacties) of als die niet of onvoldoende voorhanden zijn op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde (wat zou het kosten om het pand opnieuw te bouwen).”

In Haarlemmermeer kan een identiek pand in Nieuw-Vennep een aanzienlijk lagere waarde hebben dan in Badhoevedorp, omdat de grondprijzen in Badhoevedorp een hoger zijn. Wat niet altijd goed zichtbaar is voor een taxateur is de staat van onderhoud, want die kun je niet altijd vanaf de straat zien. „Als men om die reden in bezwaar gaat tegen de waardebepaling dan is dat juist meer dan welkom. Dat is informatie die van invloed is op de waarde en was niet eerder bekend”, aldus de gemeente.

Sommige buurthuizen in Haarlemmermeer zijn best groot. Voor de waardebepaling wordt alleen naar het pand gekeken, niet of het gaat om een sociaal-culturele instelling.

Gelet op het grote aantal buurthuizen in Haarlemmermeer vindt de gemeente het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde meevallen. „De aanpassing in Weteringbrug is alweer zeven jaar geleden, het Dorpscentrum Spaarndam was eerder geen onderdeel van onze gemeente Haarlemmermeer.”

Het Dijkhuis in Aalsmeerderbrug is een goed voorbeeld van het nut om bezwaar te maken. Daar werd de WOZ-waarde verhoogd naar 120.000 euro. „Na telefonisch contact is duidelijk geworden dat het gebouw in slechte staat is en er in 2020 een bouwaanvraag is ingediend. Op basis van deze nieuwe informatie is de waarde voor 2020 verlaagd naar 90.000 euro. Indien er in de loop van 2020 nieuwbouw wordt gerealiseerd, zal dat zeker weer een opwaarts effect voor de waarde bij de belastingaanslag 2021 hebben.”

In Cruquius ligt de situatie anders. In 2019 stond er een bord op het terrein voor het dorpshuis dat duidelijk maakte dat er alleen bezoekers van het dorpshuis mochten parkeren.

Door dat bord weg te halen, werd de parkeerplaats openbaar. „Op basis daarvan heeft de taxateur besloten om de waarde voor 2020 te verlagen”, aldus de gemeente. Die zegt er meteen bij dat er geen sprake van kan zijn dat die verlaging een terugwerkende kracht zal hebben.

„Kortom als er een duidelijke reden is om in bezwaar te gaan wordt dat serieus beoordeeld en een aanwijsbaar nieuw feit leidt tot een aanpassing van de waarde. Er is voor de eigenaren van objecten in de gemeente Haarlemmermeer een telefonisch spreekuur ingesteld, juist om nadere vragen te stellen en uitleg te krijgen over de opbouw van de waarde. Dat kan leiden tot een aanpassing waarbij er dus voor beide partijen sprake is van een duidelijke administratieve lastenverlichting.”

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.